فرنگى‏ ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 دانشجوى دکترى تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامى - دانشگاه تهران.

چکیده

مقاله‏ حاضر گزارش مختصرى از تصورات مسلمانان از غرب و غربیان از آغاز تا دوره‏ى عثمانى، با تکیه بر گزارش‏هاى جهان‏گردان و جغرافیادانان مسلمان است. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول به بررسى گزارش‏ها و آگاهى‏هاى مسلمانانِ مشرق زمین از اروپا و جهان مسیحى مى‏پردازد و بخش دوم به گزارش‏هاى مسلمانان اندلس از آنها. امید است که مقاله‏ حاضر که شرحى است از تاریخچه‏ى غرب‏شناسى مسلمانان، گامى باشد در غرب‏شناسى ما ایرانیان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ifrandj

نویسندگان [English]

  • B. Lewis 1
  • J.F.P Hopkins 1
  • Abbas Ahmadvand 2
چکیده [English]

The present paper is a brief report of the Muslims' image of the West and Westerners from the beginning to the Ottoman period based on reports of Muslim traverlers and geographers.
This paper is composed of two parts. The first part deals with reports and knowledge of Muslims in the East of Europe and the Christian World; and the second part with the Muslim Spain's reports of the same issues. It is hoped that this article which is a histoty of Muslim occidentology will open the way for Iranian Occidentilogy.