علویان و اندیشه های شیعی در اندلس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

* دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

چکیده

زمان و مکان حضور علویان و اندیشه‌های شیعی در اقصی نقاط جهان، نقش مهمی در توسعه و استقرار اسلام و مسلمانان در آن مناطق دارد. یکی از عوامل مهم ظهور و انتشار پیروان علوی و افکار شیعی، زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی لازم، در مناطق مختلف جغرافیایی بوده است و گرچه اندلس، از سرزمین‌های تحت نفوذ اسلام، از این موضوع مستثنا نیست، باید اذعان کرد که در این منطقه، نه تنها بستر مناسب برای شیعه و علویان مهیا نگردید، بلکه برخی عوامل رشد و شکوفایی و تثبیت اندیشه‌های سیاسی و مذهبی علویان را در اندلس، در مقایسه با سایر مناطق، با موانع جدی روبه‌رو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ‘Alawites and Shi‘i Thought in Andalusia

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahdi-ye Javadi
چکیده [English]

The presence of ‘Alawites and Shi‘i thought in distant regions all over the world has had a major role in the expansion and establishment of Islam in those areas. An important factor in the rise and spread of ‘Alawite following and Shi‘i thought in such places was the existence of necessary political, social, cultural, and ideological grounds in those geographical regions. Andalusia– when a Muslim sphere of influence– not only did not provide proper grounds for the spread of Shi‘ah footholds, but hindered the growth and expansion of ‘Alawite religious and political thought, because of the presence of certain specific factors, compared to other domains of the Muslim World.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andalusia
  • Islam
  • Shi‘ah
  • ‘Alawites
  • Fatimids
  • Idrisids
  • Bani Hammud (Hammudids)
  • Muwahhidun (Almohads)