طریقت محمدیه در هندِ بریتانیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتراى تاریخ اسلام.

چکیده

کمپانى هند شرقى انگلیس، که به انگیزه تجارت با هند وارد این سرزمین شده بود، با کوتاه کردن دست رقباى اروپایى خود از صحنه تجارى هندوستان، به تدریج به عرصه سیاسى گام نهاد و با بسط دامنه نفوذ خود، زمام امور این کشور را به دست گرفت. از دست رفتن استقلال براى همه هندیان دردى بزرگ بود، اما درد استعمار براى مسلمانان - که قرن‏ها طبقه مسلط و حاکم این سرزمین به شمار مى‏آمدند - جان‏کاه مى‏نمود، زیرا علاوه بر از دست رفتن استقلال، باعث زوال شوکت و عزت پیشین آنان گردید. از این‏رو، جامعه مسلمان که بیشترین خسارت‏ها و ناکامى‏ها را در عصر حاکمیت کمپانى متحمل شده بود، در پى فرصتى مى‏گشت تا بتواند هم از موجودیت و هویت خویش در برابر تهدیدهاى بیگانگان و عناصر فزون طلب سیک و هندو دفاع کند و هم موقعیت از دست رفته خود را در سایه «احیاى اندیشه دینى» باز یابد. «طریقت محمدیه» از جمله نهضت‏هایى است که در راستاى همین هدف شکل گرفت و کوشید تا اندیشه جهادى را سرلوحه کار خویش قرار دهد. این مقاله مى‏کوشد تا با بررسى تکوین این جنبش و اهداف و برنامه‏هاى آن، بر زوایایى از تاریخ جامعه مسلمان هند در رهایى از یوغ استعمار، پرتو افکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE MUHAMMADIYAH TRAIGHAH IN BRITISH INDIA

نویسنده [English]

  • Ali Nazemian Fard
چکیده [English]

Following the elimination of its European rivals from the Indian trade arena, the East India British Company that had entered India with trade motives gradually stepped into the political arena, expanded its sphere of influence and finally took complete control of the country. Though the loss of independence was a tragedy to all Indians, to the Muslims who had been the country's ruling class for centuries the trauma of colonialism was even more painful. Thus, the Muslim community that was bearing the brunt of frustrations and damages during the Company's domination over India was waiting for an opportunity to be able to defend its existence and identity in the face of foreign threats and monopoly seeking Hindu and Sikh elements as well as rediscover its lost position under the motto of "revival of religious thought." The Muhammadiyah Tarighah is one of the movements that took shape in line with these goals and tried to adopt a jihadi approach as its main srtategy.
Examining the birht of this movement and its plans and objectives, this article tries to shed light on some corners of the history of India's Muslim community in the struggle to free ifself from British colonial yoke.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • Muhammadiyah tarighah
  • Sikhs
  • Seyyed Ahmad Barili
  • Abd al-Ghadir Dehlavi
  • Maktab Wali Ilahi
  • Mujahideen Movement