قیام ابن حفصون و جایگاه آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام تربیت مدرس

چکیده

شورش‌های متعدد بر ضد امویان از حوادث مهم نیمه دوم سده سوم هجری در تاریخ اندلس است. در میان پانزده شورشی که در این دوره روی داد، شورش «عمر بن حفصون» (267 ـ 315 ﻫ) به دلیل مدت زمان طولانی و دامنه گسترده آن اهمیت فراوان دارد. همچنین نزدیکی محل قیام ابن حفصون (شهر ریه) به «قرطبه» جایگاه خاصی به آن می‌دهد. تحقیق حاضر در دو بخش، می‌کوشد تا نخست عوامل و زمینه‌های سیاست‌های معیشتی در اندلس را با توجه به نحوه تقسیم اراضی از سوی امویان اندلس تبیین نماید و سپس در بخش دوم، قیام ابن حفصون را از این منظر و با توجه به سیاست‌های نظام زمین‌داری و مالیاتی امویان در اندلس مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Hafsun's Uprising and Its Place in History

نویسنده [English]

  • Mohammad Kazem Rahmati
چکیده [English]

Rebellions against the Umayyads are among the major events of the second half of the 3rd century A.H. lunar in the history of Andalusia. Among the 15 uprisings that took place in this period, because of its long duration and widespread appeal, the rebellion of ‘Umar ibn Hafsun (267-315 A.H. lunar) is of great importance. The proximity of Ibn Hafsun’s place of uprising to Cordoba also gives prominence to his rebellion. This paper, prepared in two parts, first tries to explain the livelihood policies adopted in Andalusia with a look at the ways and means of land division and transfer by the Umayyad administration, and second investigates and analyses Ibn Hafsun’s uprising from both this point of view and in view of the land management and taxation policies of the Andalusian Umayyads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Umayyads of Andalusia
  • Ibn Hafsun
  • Bubashtur
  • Muldan
  • Berbers