نقش صوفیان در تشکیل و تداوم حکومت بهمنیان‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه زنجان.

چکیده

ورود اسلام به جنوب هند در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجرى صورت گرفت. با این حال، این سرزمین از مدت‏ها پیش مورد توجه برخى از صوفیان مسلمان قرار گرفته بود که براى تبلیغ عقاید خویش به آن جا سفر کرده بودند. فتح دکن به دست مسلمانان و تأسیس حکومت بهمنیان به عنوان اولین حکومت مستقل مسلمان، باعث گسترش عقاید صوفیانه و نیز رشد فرقه‏هاى مختلف صوفیه گردید. صوفیان در این منطقه نفوذ و اعتبار فراوانى در میان گروه‏هاى مختلف اجتماعى پیدا کردند به طورى که پادشاهان بهمنى براى استقرار و تداوم قدرت خویش در دکن و نفوذ در میان مردم ناچار دست به دامان این گروه شدند و با نزدیک ساختن خویش به صوفیان از حمایت جدى مردم برخوردار گردیدند. صوفیان نیز فرصت پیش آمده را براى تبلیغ و گسترش آراء خویش مغتنم شمرده و به حمایت از بهمنیان پرداختند. این مقاله رابطه صوفیان و بهمنیان و نیز نقش صوفیان در تشکیل و تداوم حکومت بهمنیان را بررسى مى‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF THE SUFIS IN THE ESTABLISHMENT AND CONTINUATION OF THE BAHMANIAN DYNASTY

نویسنده [English]

  • Mohsen Masoomi
چکیده [English]

Islam entered southern India in late 7th and early 8th centuries A.H. Nevertheless, that area had long come to the attention of some Muslim sufis who had been traveling there to propagate their beliefs. The conquest of Deccan and sestablishment of Bahmani dynasty as the first independent Muslim government there resulted in the expansion of sufi beliefs and the spread of their various sects. The sufis gradually obtained great credit and began to exert significant influence on the various social groups
in the region; so much so that the Bahmani kings had to revert to the sufis in order to gain people's support. The sufis in turn used the opportunity to spread their own ideas while lending their support to the Bahmani kings.
This article examines relations between the sufis and Bahmani king as well as the sufis' role in the establishment and continuation of the Bahmani rule in southern India.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • Bahmanian
  • Sufism
  • Deccan