بازکاوی انگیزه پیامبر(ص) در تدارک غزوه تبوک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه لرستان

چکیده

غزوه تبوک، در نهمین سال هجرت پیامبر(ص) رخ داد. سه رویکرد در جامعه اسلامی آن روزگار به چشم می‌خورد: «پاسداری از سنّت‌های گذشته»، «تثبیت قدرت و تحکیم جایگاه فردی و قبیله‌ای خود در سازمان‌بندی سیاسی جدید» و «پایبندی به آموزه‌های دینی و مقابله با سنّت‌های جاهلی». در چنین جامعه­ای، اقدام‌های پیامبر(ص) برای نهادینه‌ساختن ارزش‌های نوین، در قالب‌های مختلفی دنبال می­شد و حرکت‌های نظامی ایشان را هم می­توان از این زاویه نگریست.
در این نوشتار، با استفاده از روش گونه­شناسی، اقدام‌ها و سخنان پیامبر(ص) در غزوه تبوک بررسی شده و با اقدام‌ها و گفتارهای آن حضرت در غزوه خیبر مقایسه گردیده است. بر اساس این مقایسه، می­توان گفت برخلاف غزوه خیبر که هدف اصلی آن نظامی بود، غزوه تبوک با هدفی عمدتاً اجتماعی ـ سیاسی برنامه‌ریزی شده بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Prophet Mohammad’s Incentive in Regard with the Preparation of Tabuk Battle

نویسندگان [English]

  • Alimohammad Valvi 1
  • Somayeh Bakhshizadeh 2
1 Faculty Member of Alzahra University
2 Ph. D Student of history of Islam, Lorestan University
چکیده [English]

Tabuk battle came about in the ninth century After Hijrah. Three outstanding approaches in Islamic community at that time were “guiding the past traditions”, stabilizing the power and strengthening the individual and tribal position in the new political organization” , “loyalty towards the religious instructions as well as dealing with ignorance traditions”. In such a community, Prophet’s actions towards stabilizationof modern values in various types were being perused and it is possible to view his military actions in this regard.
In this writing, it has been investigated the actions and words of Prophet Mohammad PBUH in Tabuk battle via typological approach and it has been compared with his expressions in khaybar battle.
On the basis of this comparison, it is concluded that the objective of Khaybar battle was military while that of Tabuk battle was thoroughly social and political

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet Mohammad PBUH
  • Tabuk battle
  • Khaybar battle
  • Medina
  • Islamic values