تاریخ و تاریخى‏ گرى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 عضو هیأت علمى دانشگاه قم.

چکیده

این نوشتار در ابتدا تفاوت‏هاى میان شعر (ادبیات) و تاریخ را بررسى مى‏کند؛ در شعر، همه چیز به احتمال ختم مى‏شود، اما تاریخ مجبور است به هر امر ممکنى توجه کند. اما با نگاهى دقیق‏تر، مرزبندى بین تاریخ و شعر در هم مى‏ریزد. در ادامه این نکته مطرح مى‏شود که با ظهور «نو تاریخى‏گرى آمریکایى» بار دیگر به سبک تاریخ‏نگارى هرودوت توجه شده است. نویسنده سپس به ماهیت تبیین تاریخى مى‏پردازد و با اشاره به تفاوت امر تاریخى و امر علمى توضیح مى‏دهد که امر علمى حاصل مشاهده و مبتنى بر رابطه علت و معلولى است و قابل پیش‏بینى و تکرارپذیر است. اما امر تاریخى مبتنى بر رابطه علت و معلولى قابل پیش بینى و تکرارپذیر نیست. ساخته‏هاى فرهنگى و تاریخى یک بار براى همیشه تولید شده‏اند اما تفسیر آنها به یک بار محدود نمى‏شود. یکه بودن واقعه تاریخى و اثر هنرى آنها را به یک زمان خاص گره مى‏زند، اما راه را براى نوعى تبیین باز مى‏کند که در طول زمان تغییر مى‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HOSTORY AND HISTORICISM

نویسندگان [English]

  • Paul Hamilton 1
  • Amir-Hosein Sadeghi 2
چکیده [English]

This article reviews the differnces between poetry and history at first. In poetry everything leads to probability, but history is required to consider any possible phenomenon. With a closer look, the border between poetry and history fades away, however.
Next the article takes up the fact that with the appearance of "American Neo-Historicism", Herodotus' style of historiography has come to the center of attention again. The writer then deals with the nature of historical treatment. Referring to the difference between the historical and scientific phenomena, he explains that the scientific phenomenon is the result of observation and is based upon the cause and effect relationship and that it is not predictable and repeatable. The cultural and historical phenomena, on the other hand, occur once and for all and thier interpretation is not limited to just one instance. Though the uniqueness of a historical event and a work of art connects them to a specific time, it opens the way for explanations that change during the course of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of history
  • Methodology
  • explanation
  • Historicism
  • Karl Popper
  • Michel Foucault