نقش قبیله شیعی بنو عبدالقیس در حیات فرهنگی و اجتماعی کوفه در عصر حضور ائمه(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانشیار جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

بنوعبدالقیس، از قبایل عربی شمال شبه‌جزیره هستند که از قرن‏ها پیش از اسلام، در بحرین قدیم (شامل: کویت، احساء، قطر و مجمع‌الجزایر بحرین کنونی) ساکن بوده‏اند. پس از تأسیس شهر کوفه، جمعی از افراد قبیله یادشده، به این شهر مهاجرت کردند و منشأ برخی فعالیت‌ها و تغییرها در مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر کوفه در عصر حضور امامان شیعه(ع) شدند. این نوشتار، پس از اشاره به پیشینه اسلام‌آوردن و تشیع‌گروی بنو عبدالقیس و سابقه محبت و ارادت آنها نسبت به خاندان پیامبر، حضور ایشان را در کوفه با روش توصیفی ـ تحلیلی و نیز بهره‏گیری از منابع رجالی شیعه و با هدف شناخت نقش فرهنگی و اجتماعی آنها، گزارش و جمع‌بندی کرده است. ازاین‌رو، مقاله پیش رو، به شناسایی پنجاه تن از شخصیت‌های حدیثی این خاندان در کوفه و معرفی آثار آنها در زمینه: حدیث، فقه، کلام و شعر، جایگاه آنان در جمع قاریان، مدرّسان قرآن و خطیبان، مناصب حکومتی آنها و سرانجام معرفی مساجد عبدالقیس، شامل: مسجد سهله، مسجد صعصعة‌بن‌صوحان و مسجد زید‌بن‌صوحان، به عنوان سه مسجد منسوب به این قبیله، همت گماشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Shiite Tribe of Abdolqais on the Cultural- Social Life of Kufah in Time of Imams PBUT

نویسندگان [English]

  • Mahdi Soleimani Ashtiyani 1
  • Nematollah Safari Forushani 2
1 Ph. D student of Shiite study, Adyan va Mazahib University
2 Associate professor, Jamiat al-Mustafa al-Alamiyah
چکیده [English]

Banu Abdolqais is considered as an Arabic tribe in the north of peninsula who were resident in old Bahrain including: Kuwait, Ehsa’, Qatar, the islands of current Bahrain since centuries before Islam. Following the establishment of Kufah, a group of this tribe migrated to this city and they were considered the initiator of some activities and changes regarding the cultural - social issues of Kufah in time of Shiite Imams PBUT. 
Referring to the background of their tendency towards Islam and Shiism as well as their affection and regards towards the prophet’s household, this writing has reported their presence in Kufah through the descriptive-analytical method and has taken advantage of Shiite sources to identify their cultural-social role. In this regard, the present article has endeavored to identify fifty characters of this household in Kufah and it has introduced them in field of: tradition, jurisprudence, theology and poem, their position among Quran-reciters, instructors of Holy Quran and preachers, their governmental position and finally, it has initiated Abdolqais’ mosquesincluding: Sahleh mosque, Sa’saeh Ibn e- souhan mosque, Zeid Ibn e- souhan mosque attributed to this tribe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banu Abdolqais
  • Imam Sadeq’s followers
  • Shiite tribes
  • Kufah
  • history of Shiism