ترجمه متون مسلمین در اروپا (قرن‏هاى 12 و 13 میلادى)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ.

چکیده

براى روشن شدن روابط و تعاملات فرهنگى و علمىِ میان شرق و غرب نیاز به تحقیقات بیش‏ترى در این زمینه مى‏باشد. در این میان فهم روابط شرق و غرب در دوران میانه و در حقیقت روابط فرهنگى و تمدنىِ جهان اسلام و مسیحیت در این دوران، بسیار بااهمیت مى‏باشد. چرا که در این دوره، تمدن اسلامى با تمدن مسیحىِ غرب در تعاملى نزدیک و شدید بوده است. هدف ما در این نوشتار، توجه به روابط و تعاملات تمدنى و علمى جهان اسلام و مسیحیتِ غرب در قرون پایانى دوران میانه مى‏باشد؛ دورانى که فرهنگ و تمدن اسلامى طى فرایندى چند مرحله‏اى و تجربه‏ى دوره‏اى که به عصر زرین تمدن اسلامى مشهور گشته انوار علمى و فرهنگى آن روشنى بخش اندیشه‏ى طالبان علم و اندیشه بود. در این میان توجه ما به یکى از مهم‏ترین انواع روابط معنوى دو تمدن یعنى انتقال و ترجمه‏ى متون مسلمانان توسط اروپاییان در قرن‏هاى دوازدهم و سیزدهم میلادى معطوف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translation of Muslim texts in Europe (12th and 13th centuries AD)

نویسنده [English]

  • Mohammad-Reza Nazeri
چکیده [English]

Todyay, a great need for research is felt in order to shed more light on past cultural and scientific relations between the East and the West. In this connection, understanding East-West relations in the Middle Ages, especially civilizational and cultural relations between the Muslim and Christian Worlds in this period, is of great importance. This is because in this period the Islamic Civilization had been involved in a close and intense interchange with the Christian Civilization in the West. The focus of this article is civilizational and scientfic relations and exchanges between the muslim World and Western Christianity in the later centuries of the Middle Ages. The Muslim World, in what is known as the golden age of Islamic Civilization, had been a strong enlightening force in cultural and scientitic spheres for thinkers and seekers of knowledge in that period. In this paper, the main point of attention has been on one of the most important aspects of cultural relations between the two civilizations, the translation and transter of Muslim texts by the Europeans in the 12th and 13th centuries AD.