انتقال دانش پزشکی هندیان به عالم اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

چکیده

هند، یکی از کانون­های درخشان علم و تمدن و طب هندی یکی از شاخه­های  علمی ریشه­دار جهان باستان بوده است. این دانش، با آموزه­های دینی هندیان باستان و در ابتدایی­ترین صورت خود با جادوگری و خرافات، در پیوند بوده است. طبیعت، پوشش گیاهی متنوع و بهره­مندی از آن برای درمان طبیعی و گیاهی دردها و نیز آمیختگی گونه­های ابتدایی طبابت با مسائل روحی و دینی باعث شد که طب هندی در شکل­های مختلفی از جادوگری، روح درمانی، طب سوزنی و طب گیاهی بروز کند. این گونه­های متعدد از طبابت در آن دوره تأثیر بسیاری بر جای گذاشت؛ روش­های طبی هندیان مورد توجه مراکز علمی کهن، از جمله ایران باستان قرار گرفت؛ میراث طبی هندیان، مخصوصاً از عصر خسرو انوشیروان، در کانون­های علمی نظیر جندی شاپور رواج یافت و با سایر مکتب­های طبی ایرانی، یونانی و بابلی ترکیب شد و پس از ظهور اسلام و فتح سرزمین­ها و مراکز علمی به دست مسلمانان، این میراث علمی به جهان اسلام انتقال یافت. نویسنده در این مقاله تلاش کرده است تا جایگاه دانش طبی هندیان و نقش اطبای آن دیار را در توسعة نفوذ دانش پزشکی هندی در جهان اسلام، بویژه در دربار خلافت عباسی، نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE TRANSFER OF INDIAN MEDICAL KNOWLEDGE TO THE MUSLIM WORLD

نویسنده [English]

  • Ruhollah Bahrami
چکیده [English]

 
India was a brilliant center of knowledge and civilization in the ancient world; and Indian medicine was a deeply rooted scientific discipline in those days. This discipline had been mixed with religious teachings of ancient Indians, and in its earliest stages with Indian magic and superstition. Nature, India’s diverse plant covering and its employment for natural and herbal cure of various pains, plus the mixing of primitive forms of medicine with spiritual and religious phenomena caused Indian medicine to appear in different forms from voodoo medicine and exorcism to acupuncture and herbotherapy. These different methods of medical practice were highly influential at the time gaining the attention of ancient scientific centers including those in Iran. The Indian medical heritage, particularly since the age of the Iranian King Khosrow II Anushirvan, entered such scientific centers as the University of Jundi-Shapur, and was combined with other medical schools such as the Iranian, Greek and Babylonian traditions. Following the advent of Islam and early Muslim conquests, this scientific heritage wastransferred to the Muslim World. The writer has tried here to demonstrate the position of Indian medical knowledge and the role of India’s physicians in the spread of Indian medical tradition to the Muslim World, and especially to the court of the ‘Abbasid caliphs.

India was a brilliant center of knowledge and civilization in the ancient world; and Indian medicine was a deeply rooted scientific discipline in those days. This discipline had been mixed with religious teachings of ancient Indians, and in its earliest stages with Indian magic and superstition. Nature, India’s diverse plant covering and its employment for natural and herbal cure of various pains, plus the mixing of primitive forms of medicine with spiritual and religious phenomena caused Indian medicine to appear in different forms from voodoo medicine and exorcism to acupuncture and herbotherapy. These different methods of medical practice were highly influential at the time gaining the attention of ancient scientific centers including those in Iran. The Indian medical heritage, particularly since the age of the Iranian King Khosrow II Anushirvan, entered such scientific centers as the University of Jundi-Shapur, and was combined with other medical schools such as the Iranian, Greek and Babylonian traditions. Following the advent of Islam and early Muslim conquests, this scientific heritage wastransferred to the Muslim World. The writer has tried here to demonstrate the position of Indian medical knowledge and the role of India’s physicians in the spread of Indian medical tradition to the Muslim World, and especially to the court of the ‘Abbasid caliphs.
 
Keywords: Islamic Civilization, India, medicine, Jundi- Shapur, Tabaghat al-Atibba’, Tarikh al-Hukama’

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic civilization
  • India
  • Medicine
  • Jundi- Shapur
  • Tabaghat al-Atibba’
  • Tarikh al-Hukama’