بزرگداشت حماسه حسینى در تهران عصر ناصرى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در دوره پادشاهى ناصرالدین شاه, مراسم سوگوارى سرور شهیدان به گستردگى در تهران برگزار مى شد. با توجه به بى سوادى عمومى و کاستى هاى نظام آموزش مکتب خانه اى, برگزارى این مراسم, فرصت مغتنمى در اختیار دانشوران دینى قرار مى داد تا به آموزش عمومى معارف دینى اقدام نمایند. در این مقاله, تعداد, نحوه برگزارى و میزان استقبال مردم از آن مجالس مورد بررسى قرار گرفته و ضمن معرفى برخى از وعاظ مشهور, به نقش ملاآقادربندى در تشکیل آن مجالس, و ملااسماعیل واعظ در تإمین منابع مورد نیاز سخنوران آن ها, اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Annual Commemoration of Imam Husayn s Martydom in the Naserri Age Tehran

نویسنده [English]

  • Sayyed Mohammad hosein Manzurol Ajdad
چکیده [English]

By: Sayyed Mohammad Husayn Manzurol Ajdad
During the reign of the Qajar King, Naser-ed-Din Shah, the mourning ceremonies of the prophet's grandson, Imam Husayn, were held extensively in Tehran. Considering public illiteracy and deficiencies of the now extinct maktabkhaneh (tutorial school) educational system, these ceremonies provided a good opportunity for religious scholars to educate the public in religious knowledge.
The number and the way such sessions and processions were held, and the level of popular reception these ceremonies received, are examined in this article, Introducing a number of well-known preacheres of the time, the article also brings to light the role of Molla Aghe Darbandi in organizing such ceremonies, ez played in providing the needed,il Va,and the part Molla isma texts and sources for the preachers of the Qajar era.