حیات ابن ابی الحدید

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

عبدالحمید هبة الله مشهور به ابن ابی الحدید در خانواده ای اهل دانش در شهر مداین زاده شد . پس از تحصیلات مقدماتی در بغداد به معتزله گرایش یافت واندیشه ایشان راچنان آموخت که خود در آن باره اهل نظر شد و از بزرگان معتزله گردید . او در بغداد مورد توجه دولت مردان عباسی قرار گرفت و عهده دار مشاغل حکومتی گردید . با این حال هرگز از دانش اندوزی و خرد ورزی باز نایستاد، آن چنانکه در شناخت و بررسی تاریخ صدر اسلام صاحب نظر شد. این مقاله به شرح و بررسی زندگی ابن ابی الحدید پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Life of Ibn Ab-il-Hadid

نویسنده [English]

  • Fateme Sarkhil