تأثیرات مذهبی حکومت امپراتوری عثمانی بر قبرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

چکیده

 عثمانی‌ها (687-1343هـ.ق/1288-1924م) یکی از قبایل ترک غز بودند که به خدمت سلجوقیان روم درآمدند و یک امیرنشین در آسیای صغیر تأسیس کردند. این امیرنشین از آغاز قرن هشتم هجری قمری/ چهاردهم میلادی گسترش یافت و به مرور به امپراتوری بزرگی تبدیل شد که بسیاری از سرزمین‌های قاره‌های آسیا، اروپا و آفریقا را در برمی‌گرفت. عثمانی‌ها در دوران حکومت سلطان سلیم دوم به قبرس لشکر کشیدند. این لشکرکشی حدود سه قرن حکومت مسلمانان را بر این سرزمین به دنبال داشت. حکومت عثمانی، تأثیرات مهمی در جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی بر جامعه قبرس گذاشت. این پژوهش به تأثیرات مذهبی حضور عثمانی در قبرس می‌پردازد. به نظر می‌رسد ورود عثمانی‌ها به قبرس از نظر مذهبی، مسیحیان ارتودکس را از سلطه کلیسای کاتولیک خارج ساخت و با اسکان مسلمانان در قبرس و پذیرش اسلام به وسیله گروهی از مسیحیان جزیره، عنصر ثابت مذهبی به قبرس وارد شد. به طوری که امروزه مسلمانان، پس از مسیحیان ارتودکس بزرگ‌ترین گروه مذهبی قبرس را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Effects of Ottoman Empire on Cyprus

نویسندگان [English]

  • Ameneh Baqeri 1
  • Tahereh Azimzadeh 2
1 Ph. D student of Islamic Azad University, Mashhad branch
2 Faculty member of Islamic Azad University, Mashhad branch
چکیده [English]

Ottomans 687-1343 After Hijrah/ 1288-1924 A.C being attributed to one of the Turk tribes entitled Qez  became at the service of Saljuqids and established a kingdom in littleAsia.  This territory was developed at the beginning of 8th century After Hijrah / 14th century A.C and gradually it changed into a great empire being included numerous lands of Asia, Europe and Africa continents. Ottomans sallied towards Cyprus in time of the second sultan Salim. These invasions were followed by three centuries of Muslims ruling on this land. Ottoman government put the considerable effects on Cyprus community in political, economical, and religious aspects.
This research investigates the religious effects of Ottoman presence in Cyprus.  It seems that the entrance of ottomans in Cyprus in religious aspect, led to the orthodox Christians losing the dominance of Catholic church and through the settlement of Muslims in Cyprus and the acceptance of Islam by a group of Christians present in the island, a fixed religious element entered into Cyprus so that nowadays, Muslims are considered as the greatest religious group of Cyprus after orthodox Christians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprus
  • Ottoman Empire
  • Orthodox Christians
  • Cyprus Muslims
  • change of religion