مشکله فرهنگ در تاریخ نگارى یعقوبى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیإت علمى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع)

چکیده

میراث مکتوب مسلمانان در عرصه تاریخ نگارى, گنجینه گران سنگى است که بسیارى از زوایاى پنهان آن همچنان در محاق باقى مانده است. بدون تردید یکى از مصادیق عینى براى این ادعا مى تواند مورخ توانا و صاحب سبک, ابن واضح یعقوبى باشد که آن چنان که بایسته و شایسته اوست, مورد توجه قرار نگرفته است. او به عنوان یک تاریخ نگار مسلمان نه تنها صرفا تابع سنت پیشینیان خود نبوده است, بلکه در جاى خود, در سپهر فرهنگ اسلامى تا مقام یک مورخ مبدع نیز اوج گرفته است. به کارگیرى شیوه هاى نه چندان رایج و اما علمى در قلمرو تاریخ نگارى, یعقوبى را در سطح تاریخ نویسان عالیقدرى همانند مسعودى و ابن مسکویه قرار داده است.
در نوشتار حاضر بعد از بحث مقدماتى درباره زیست نامه و مذهب یعقوبى, مختصات تاریخ نگارى یعقوبى و نوآورىهاى روشى او در این عرصه و توجه ویژه او به فرهنگ هاى پیرامونى مورد تإمل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Cultural Problem in al-Yaghubis Historiography

نویسنده [English]

  • Hasan Hazrati
چکیده [English]

which have yet to be discovered. A clear case in point, here, Muslim works be the able and aghubi, who has not been The many hidden corners of not only he had not creative historian, ibn-e Wadhih al-Y takencould as seriously as he should by many scholars. As a Muslim historiographer, of his predecessors, but went on to become a great innovative historian knowledge as well. By applying unusual aghubi ranked been a mere imitator with major Muslim historians such as but methodicalin the realm of Islamic introduction aghubi's approaches in historiography, al-Y himself on par the particular al-Masudi and Ibn-e Miskawayh. This paper following a brief his on al-Y features of his methodology ofbiography and religion, takes up and his innovations in this domain. Special notice has been taken of attention to environmental cultures on doing his work. historiography scrupulous