بایسته‌های هم‌گرایی ژرف نگر در باب تاریخ‌نگاری روایی امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

10.22081/hiq.2019.67080

چکیده

واکاوی مقاله «بررسی انتقادی مقاله بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم» که در این شماره از فصل‌نامه تاریخ اسلام به چاپ رسیده است، نشان می‌دهد، حدود پنجاه مورد از نسبت‌هایی که به مقاله «بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم» داده شده است، با واقعیت سازگار نیست و بسیاری از اشکال‌هایی که بیان شده است، ریشه در پیش‌داوری‌های حاکم بر مقاله نقد دارد و در نتیجه تقریری متفاوت از مفاد مقاله اصلی دارد. با این وجود، برخی اشکال‌ها درباره استناد، ارجاع و دلالت یکی از شواهد پذیرفتنی است. با توجه به آورده‌های این نقد، اکنون با اطمینان بیشتری می‌توان درباره ماهیت متفاوت تاریخ‌نگاری روایی امامیه سخن گفت. هم‌سویی پژوهش‌گران در باور به ضرورت بررسی عمیق تأثیر روش و رویکرد محدثان بر آثار تاریخی آنها می‌تواند گامی رو به جلو برای دست‌یابی به نقطه کانونی مقاله اصلی و اهداف علمی مطرح در آن باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Reflective convergence of Twelvers’ Narrative Historiography

نویسنده [English]

  • Roohollah Tohidiniya
Seminary School Student of Qom and Ph. D. Candidate of Tehran University
چکیده [English]

The study of the article regarding the critical study of narrative historiography of Twelvers to the half of the fifth century clarifies that about fifty cases attributed to the article regarding the analytical study of narrative historiography of Twelvers to the half of the fifth century is not in agreement with reality and many stated faults or errors refers to prejudgments in the article of criticism and consequently, it has different account from the main article. However, some faults regarding the documentation, reference and signification are considered as the acceptable evidences. Considering the results of this criticism, it is possible to talk more certainly about the different quiddity of the narrative historiography of Twelvers. The agreement of researchers about the necessity of reflective study of the effect of method and approach of the scholars of Hadith on their historical works can be a step ahead toward achieving the scientific objectives stated in the main article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiite’s historiography
  • narrative historiography
  • Shiite scholars of Hadith
  • criticism of text

عنوان مقاله [العربیة]

إقتضاء الوفاق المُتعمَّق فی منهج الامامیة فی کتابة التاریخ الروائیة

چکیده [العربیة]

نظرة فی مقالة "مراجعة نقدیة لمقالة :دراسة تحلیلیة فی منهج الامامیة فی کتابة التاریخ الروائیة حتی منتصف القرن الخامس الهجری" الذی نشر فی نفس العدد من المجلة التاریخ الاسلامی الفصلیة یبین أن نحوا من خمسین قضیة مفتریة کاذبة انتسبت الی المقال المنقود و إن کثیراً مما استشکل علی المقال یرجع الی تحیزات مسبوقة حاکمة علی الناقد التی سببت له صورة خاطئة عما قرّره المؤلف فی المقال الاولی. و علی الرغم من ذلک لاینکر صحة المناقشات الصحیحة بالنسبة الی بعض الوثائق و فی دلالة شاهد واحد من الشواهد المطروحة.و الان و بالنظر الی حصیدة هذا النقد یمکننا التحدث بثقة أکبر حول التفاوت و الخلاف الموجود فی هویة المنهج التاریخی فی الحدیث الامامی . لان اجماع الباحثین فی الاعتقاد بضرورة التعمق فی مدی تأثیر المنهج و التیار التاریخی للمحدثین یعتبر خطوة الی الأمام فی سبیل الوصول الی الهدف الرئیسی و النقطة المحوریة للمقال المذبور

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • التأریخ الشیعی
  • المنهج التأریخی فی علم الحدیث
  • محدثوا الشیعة
  • نقد النص