جغرافیاى تاریخى کوفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

در دوره خلافت خلیفه دوم, مسلمانان که هدف فتح ایران را در سر داشتند, به دنبال محلى بودند که علاوه بر نزدیکى به مرز ایران, از نظر آب و هوایى, مطلوب ساکنین جزیره العرب باشد; از این رو سعدبن ابى وقاص پس از مکاتبه با خلیفه دوم, به سلمان فارسى و حذیفه بن الیمان مإموریت داد تا به دنبال محلى مناسب جهت اسکان خود و گله شترانشان باشند. در پى این مإموریت, منطقه اى در ساحل غربى رود فرات و نزدیکى شهر باستانى حیره انتخاب گردید, که بعدها کوفه نامیده شد, و این اولین شهرى بود که پس از ظهور اسلام, به وسیله مسلمانان ساخته شد.

عنوان مقاله [English]

Historical Geograghy of Kufa

نویسنده [English]

  • Hosein Izadi
چکیده [English]

In the period of the second caliph the Muslims whose goal was to conquer Iran, were seeking a place that in addition of being near to Iran could be a proper place from the aspect of weather for the inhabitants of Arabian peninsula. For this reason after writing a letter to the second caliph, sa'd b. Abivaqqas gave a mission to Persian Salman and Hadighat b. yaman to find a proper place for their own and their camel herds. Following this mission a region on the East Coast and near the ancient city of Hireh, which later called kufa, was chosen, and this was the first city that the Muslims built it after the appearance of Islam