شهر حله در قرن هفتم تا نهم هجری؛ یک سنجش تمدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، رشته تاریخ تمدن و ملل اسلامی، رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی

10.22081/hiq.2018.66105

چکیده

واکاوی تحولات تاریخی با بهره‌گیری از شاخص‌های جدید تمدنی، می‌تواند به داوری در باره فقدان یا وجود، و در صورت اخیر، سنجش سطح و میزان فرایند تمدنی در برش‌های گوناگون تاریخی مدد رساند. این نوشتار، به بررسی تحلیلی ویژگی‌ها و تحولات شهر حله در عصر مغولان با تکیه بر این شاخص‌ها پرداخته است. مهم‌ترین شاخص‌های تمدنی در مطالعات نوین عبارت‌اند از: گستردگی، علم و دانش، رواداری و مهار خشونت، عمران و آبادانی، جایگاه زنان و فرودستان، و ادبیات.
مجموعه شواهد گردآوری‌شده، نشانگر آن است که در این دوره بحرانی، شهر شیعه‌نشین حله، دارای یک فرایند تمدنی بوده است. این پژوهش با رویکرد تمدنی و با روش ترکیبی تاریخی و تمدنی و با تکیه بر منابع تاریخی مانند: تواریخ محلی حله، فهارس نسخ خطی، تواریخ عمومی، تراجم، دائرة‌المعارف‌ها و پاره‌ای پژوهش‌های نو انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hillah City from the 7th to 9th Century (After Hijrah), a Civilization Measurement

نویسندگان [English]

  • Ali Bayat 1
  • Mohammad ali Kazembeygi 1
  • Habibollah Babaee 2
1 .
2 Assistant professor of history of Islamic civilization and nations, Islamic science and culture institute
چکیده [English]

The investigation of historical changes through the modern civilization indexes can be helpful towards judgment in relation to the absence or presence, and in recent cases, the assessment of the amount and level of civilization progress in the different phases of history. This writing has analytically studied the properties and changes of Hillah city in time of Mongolians relying on these issues. The most important civilization indexes in the new studies include the broadness of knowledge, control of severity, prosperity, the position of women and lower classes as well as literature.
The collection of evidences indicates that Hillah city was of civilization advancement in this critical era. This research has been done through the civilization approach, mixed historical and civilization method as well as the historical sources such as the local histories of Helle, lists of manuscripts, general histories, translations, encyclopedias and some new researches

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic civilization
  • measurement of civilization
  • history of Shiism
  • Mongolian era
  • Hillah