پیمان مواخات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى تاریخ اسلام ـ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقاله حاضر که مقدمه اى است بر شکل گیرى پیمان برادرى در مدینه, به بررسى و تحلیل بینش اخوانى و آیین برادرى اسلامى در صدر اسلام مى پردازد و تلاش داشته ضمن بررسى مبانى فکرى و فلسفى اندیشه اخوت دینى, نقش این بینش و نگرش وحیانى را در ایحاد وحدت در پیکره اجتماعى جامعه صدر اسلام بیان کند. براى تإمین این منظور موضوع فراخوانى قرآن به اخوت دینى, سیره و عمل پیامبر در ارتقاى بینش اخوانى ـ نسبى جامعه عرب به سطح اخوت دینى و فاصله گرفتن از تعصبات خونى و نژادى ((الاخوه فى نسب)) و تبلیغات و تشویق هاى پیامبر براى ایجاد پیوند برادرى میان مسلمانان را مورد بررسى قرار مى دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Covenant of Moakhat (Brotherhood

نویسنده [English]

  • Roohollah Bahrami
چکیده [English]

The present paper, which is an introduction on the formation of the Covenant of Brotherhood in Medina, examines and comments upon the fraternal viewpoint and the rite of brotherhood in early Islam. While dealing with the intellectual and philosophical principles of the concept of religious brotherhood, the paper tries to shed light on the role of this concept and phenomenon in creating unity in the early Muslim community. For this purpose, the Qura'n's call to religious brotherhood, the Prophet's Sirah and practice in elevating the racist Arab bias of blood brotherhood to the level of religious brotherhood, and this initiative of the establishment of the covenant of Brotherhood between Muslims are studied and reviewed.