تجدید حیات اسلام در آسیاى مرکزى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

امروزه آسیاى مرکزى متشکل از پنج جمهورى مستقل قزاقستان, قرقیزستان, ازبکستان, ترکمنستان و تاجیکستان مى باشد. این منطقه داراى منابع طبیعى و موقعیت تجارى فوق العاده اى است و در قدیم محل عبور جاده ابریشم بوده است.
مسلمانان در این منطقه تحولات مهمى به وجود آورده و ضمن ایجاد مراکز علمى, مساجد زیادى بنا کرده و به امور مذهبى روى آوردند. اما از اواسط قرن شانزدهم میلادى که روس ها بر این منطقه تسلط یافتند, مبارزه با اسلام و مسلمانان را آغاز کردند و این روند پس از حاکمیت کمونیست ها, شدت بیشترى یافت و منجر به تخریب مساجد و مراکز مذهبى شد. ولى بعد از به قدرت رسیدن گورباچف, اوضاع دگرگون شد و فعالیت هاى مذهبى مسلمانان از نو آغاز گردید و صدها مسجد جدید ساخته شد. این نوشتار به تجدید حیات اسلام در آسیاى مرکزى بعد از طى این دوره مى پردازد.

عنوان مقاله [English]

The Rivival of Islam in centeral Asia

نویسندگان [English]

  • Siyavash Yari
  • parviz Bagheri
  • Abuzar Khairi
چکیده [English]

Nowadays centeral Asia consists of five following independent republics: Kazakhstan, Kirghizia, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikstan. This part of the world enjoys an extraordinary situation and natural resources and in the ancient times has been the route of SilK ROAD.
the Muslims in this region caused important changes and while making the scientific centers, established many mosques and engaged in the religious affairs. But from the middle of the sixteenth century that the russians dominated this region, they began to fight with Islam and Muslims and this procedure intensified after the domination of commulnists and led to the destruction of the mosques and religious centers. But when president Gorbachev occupied the authority, the circumastances changed completely and the Mushims' religious activities began again and hundreds mosques were built again. This article discuss about the revival of Islam in Centeral Asia after this period