روایت‌های عاشورایی الأخبارالطوال دینوری در میزان نقد و بررسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها) قم

10.22081/hiq.2019.67075

چکیده

بازتاب مقتل الحسین(ع) در الأخبارالطوال با وجود مشابهت‌هایی که با گزارش‌های عاشورایی تاریخ طبری دارد، دارای تفاوت‌هایی با آن و دیگر مقتل‌ها است که واکاوی و بازخوانی آن را ضروری می‌سازد. این مقتل که اخباری منفرد درباره عاشورا در آن یافت می‌شود، در برخی موارد با وقایع حتمی و گزارش‌های تاریخی ناسازگار است و در مواردی دیگر، گزارش‌هایی خدشه‌پذیر در باره شأن امام معصوم(ع)و خاندان ایشان در آن وجود دارد که اساسی برای سخن علمای شیعی و یا سنّی در قرن‌های بعد شده است. در این مقاله تلاش می‌شود با روش کتا‌ب‌خانه‌ای و رویکردی تحلیلی ـ انتقادی، پس از ارزیابی شخصیت نویسنده و توضیحاتی درباره کتاب وی، گزارش‌هایی که نخستین بار در این کتاب آمده است، واکاوی شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Narrations of Tragic Event of Ashura in Al- Akhbar al- Theval and Criterion of Criticism

نویسنده [English]

 • mohsen rafat
Assistant Professor and Faculty Member of Quran and Hadith Department, Hazrat Masoomeh University
چکیده [English]

The Reflection of martyrdom of Hussain or Maqtal al- Hussain in Al- Akhbar al- Theval has some similarities with reports of Ashura event in Tabari history; however, it has some differences with it and other martyrdoms. In this regard, it is necessary to investigate this issue. This martyrdom in which some narrations are found about tragic event of Ashura is not in agreement with the definite events and historical reports in some cases. In other cases, it is observed some vulnerable reports about the status of infallible Imam and his household family and this matter has been a basis for the speech between the Shiite and Sunnite scholars in the later centuries. In this article, it is tried to study the early reports in this book after the evaluation of the character of the author and some explanations about his book by taking advantage of the library research method as well as the analytical-critical approach

کلیدواژه‌ها [English]

 • Akhbar al- Theval
 • martyrdom al- Hussain
 • Ashura
 • deviation of Ashura
 • Dinevari

عنوان مقاله [العربیة]

روایات عاشوراء من کتاب الاخبار الطوال فی میزان النقد العلمی

چکیده [العربیة]

رغم التشابه الموجود بین ما جاء فی کتاب الأخبار الطوال وتأریخ الطبری من اخبارحول مقتل الحسین(ع) فی یوم عاشوراء هناک وجوه تفاوت بین الأخبار الطوال و بین سائر المقاتل مما یجعل من الضروری مراجعة هذا الکتاب و دراسته وفضلا من الاخبار التی یتفرد بها هذا الکتاب فإنه یشمل تقاریر تعارض فی بعض الحالات مع الأحداث القطعیة والتقاریر التاریخیة المسلمة عند الجمیع، و کما أن فیه تقاریرَ قد تمس بکرامة الإمام (ع) و عائلته، مما أثار نقاش علماء الشیعة أو السنة حوله فی‌القرون التالیة.
و هذه المقالة تهدف إلی تقییم شخصیة المؤلف و دراسة الکتاب عبر مراجعة التقاریر التی لم یسبقه مصدر فی نقله متخذةً منهجا تحلیلا نقدیا

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الأخبار الطوال
 • مقتل الحسین(ع)
 • عاشوراء
 • تحریف عاشوراء
 • الدینوری