.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

10.22081/hiq.2021.69709

چکیده

.

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • abbas mirzaei
Assistant professor in faculty of theology and religion, Shahid Beheshti university
چکیده [English]

.

عنوان مقاله [العربیة]

.

چکیده [العربیة]

.