کرامت امام هادی(ع)درباره زنده‌کردن تصویر شیر «بررسی موردی کرامت حضرت امام هادی(ع) در مورد خوردن شعبده‌باز هندی توسط شیر»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ سطح سه تخصصی تاریخ اسلام حوزۀ علمیه خواهران

2 دانش‌آموختۀ حوزۀ علمیه قم و دانشجوی دکتری تاریخ اسلام

چکیده

در تشیع امامی، وجود کرامات برای امامان شیعه(ع)، اعتقادی مسلّم بوده و درباره آن کتاب‌ها نوشته‌ شده است. منابع، کرامات متعددی از امام هادی(ع) گزارش کرده‌اند که تعدادشان بسیار است. کرامت امام هادی(ع) و شعبده‌باز هندی، یکی از این کرامات است. این کرامت، اوّلین‌بار در کتاب هدایة الکبری خصیبی (م 334ق) که متهم به ارتباط با نصیریه (غلات) است، نقل‌ شده است. بررسی روایات منسوب به اهل‌بیت(ع)، خصوصاً روایاتی که مربوط به سیره ائمه(ع) است، موجب ارزیابی و برداشت عالمانه­تر از سیره معصومین(ع) و دفع حمله مخالفان می­گردد.
این نوشتار، ابتدا به نقل این گزارش در کتاب‌های هدایة الکبری خصیبی و الخرائج راوندی (م 573ق) پرداخته و سپس با بررسی سلسله‌سند، به ‌نقد سندی و سیر تطور آن در منابع مختلف مبادرت نموده است و در نهایت، به ‌نقد و ارزیابی محتوایی این روایت می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Miracles of Imam Hadi (PBUH) in Relation to Vitalizing the Image of Lion, Case Study of Imam Hadi’s Miracle about Lion Eating Hindi Magician

نویسندگان [English]

  • Vahideh Heiran 1
  • Mahdi Yekkekhani 2
1 Graduated in History of Islam, Female Seminary School
2 Graduated from Qom Seminary School and Ph. D Candidate of History of Islam
چکیده [English]

The issue of miracles for Shiite Imams has been an absolute belief and it has been written many books in relation to them. The sources have reported various miracles about Imam Hadi (PBUH) and the Miracle of Imam Hadi (PBUH) and Hindi magician is considered as one of them. This miracle was narrated in the book, Hedayat al-Kobra Khasibi (339 B. C) being suspected to having relationship with Nasiriyeh (extremists). The study of narrations attributed to the Prophet’s household particularly those related to the conduct of Imams leads the more scientific evaluation and interpretation pertaining to the conduct of infallible Imams (PBUT) and removing opposites’ attack. The present writing initially narrates this report in the books, Hedayat al- Kobra Khasibi and Al Ekhraj e- Ravandi (573 B. C) and subsequently, it endeavors to criticize the documents and investigates the process of its development in various sources and finally, it criticizes and evaluates the content of this narration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hadi (PBUH)
  • miracle
  • Motevakel Abbasi
  • Hindi magician

عنوان مقاله [العربیة]

کرامة الامام الهادی(ع) فی احیاء صورة الاسد نموذج دراسة حالة کرامة الامام الهادی(ع) بخصوص ابتلاع الاسد الساحر الهندی

چکیده [العربیة]

تعد وقوع الکرامات لائمة الشیعة(ع) من المسلمات الفکریة فی التشیع الامامی و قد تم التألیف فی ذلک کثیراً. روت المصادر کراماتٍ عدة للامام الهادی(ع) یصعب حصرها. أحدها کرامة الامام الهادی(ع) بخصوص الساحر الهندی. قد وردت هذه الکرامة اول مرةٍ فی کتاب الهدایة الکبرى للخصیبی (م 334ق) المتهم بارتباطه بالنصیریة (الغلات). إن دراسة الروایات المنسوبة لاهل البیت(ع) و خاصتاً المتعلقة بسیرتهم، تُعین على التقییم و الفهم الواعی لسیرتهم و التصدی لحملات المخالفین.
هذا المقال و بعد نقل الروایة من کتابی الهدایة الکبرى للخصیبی و الخرائج للراوندی (م 573ق) و مراجعة السند و تطوره فی المصادر المختلفة، یسعى الى التقییم و النقد و تحلیل مضمون الروایة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الامام الهادی(ع)
  • الکرامة
  • المتوکل العباسی
  • الساحر الهندی