حیات سیاسى و اجتماعى زبیده خاتون‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیت علمى گروه تاریخ و تمدن، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسى مشهد.

چکیده

صدسال اول حکومت عبّاسیان حوادث سیاسى، آشوب‏هاى فرقه‏اى و قیام‏هاى خونینى را به دنبال داشت. در این میان بررسى شرح حال اعضاى این خاندان و آشنایى بیشتر با جزئیات حیات سیاسى ایشان محقّق را با روند حوادثِ دوره عباسى آشناتر مى‏کند. با لحاظ این مسأله که زنان در طول تاریخ جایگاه و سهم خاصى داشته‏اند این مقاله بر آن است تا به بررسى نقش و مقام یکى از مشهورترین زنان این دوره (زبیده خاتون) بپردازد. وى به عنوان عامل پشت پرده در بسیارى از حوادث سیاسى نقش ایفاء کرد. همچنین مطالعه حیات اجتماعى، فرهنگى، علمى و ادبى وى ما را در شناخت شخصیت و طرز فکر و جایگاه او در دربار عباسى یارى مى‏کند. اخبار راجع به زبیده در متون متعدد پراکنده است. منابع اعلام و فرهنگنامه‏ها هم کمک زیادى در شناسایى کامل حیات زبیده نمى‏کنند. در این مقاله بر آنیم تا جوانب مختلف حیات وى را مورد بررسى و تحقیق قرار داده و شرح حال نسبتاً کاملى از وى ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zubaidah khatun and her political and social life

نویسنده [English]

  • Zahra Noruzi
چکیده [English]

The first one hundred years of Abbasid rule was filled with violence and various bloody sectarian uprisings. Studying the members of this dynasty and getting more familiar with details of their political life helps scholars better understand the events of the Abbasid Period. Taking note that women have had their own special place and position throughout history, this article takes up the role and position of one of the best-known women of this period, Zubaidah Khatun. She played an active role, behind the scenes, in many political developments of her period. The study of her social, cultural, scholarly and literary life also helps us understand her character, thoughts and position at the Abbasid court. Information about Zubaidah is scattered in numerous history texts. Biographical and encyclopedic texts are not of great aid in complete understanding of Zubaidah's life and works either. This article tries to investigate various aspects of Zubaidah's life and present as comprehensive a biography of her as possible.