سیاست‌های مذهبی و وضعیت علمی و آموزشی شامات(از اتابکان زنگی تا پایان ممالیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 کارشناس ارشد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

رشد جریان‌های شیعی همواره یکی از دل‌نگرانی‌های حکومت‌ها در منطقه راهبردی شامات ـ شامل سرزمین‌های فعلی سوریه، لبنان، فلسطین و اردن ـ از قرون نخست اسلامی به این سو بوده است. حاکمان این منطقه از زمان اتابکان زنگی (521ـ624هـ‌.ق) تا پایان عصر ممالیک (650ـ922هـ‌.ق) بخشی از سیاست خود برای تقویت مذاهب اهل‌سنت را در قالب مدرسه‌سازی دنبال کردند. این امر به رشد علوم نقلی و ـ به دلیل فقدان پویایی لازم ـ به رواج سلفی‌گری انجامید. در این دوره زمانی، شیعیان نیز با استفاده از همین روش مدرسه‌سازی توانستند زمینه رشد اندیشه‌های شیعی و گسترش آن در مناطق دیگر را فراهم آورند. این نوشتار در پی آن است با واکاوی منابع دست اول تاریخی، سیاست‌های مذهبی و سپس وضعیت علمی و آموزشی شامات را در این مقطع زمانی بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Policies and Scientific - Educational Status of Syria –since the Time of Atabakan e- Zangi till the end of Mamluks Era-

نویسندگان [English]

  • Hossein Izadi 1
  • Shahnaz Karimzadeh Sureshjani 2
1 Assistant Professor of Baqir al- Olum University
2 M. A. in Baqir al- Olum University
چکیده [English]

Since the earliest Islamic centuries the development of Shiite trends has been constantly one of the concerns of governments in the strategic areas of Syria including the present district of Syria, Lebanon, Palestine, and Jordan. The rulers of this area, since the time of Atabakan e- Zangi -521-624 After Hijrah- till the end of Mamluks era -650-922 After Hijrah- followed their policy to strengthen the traditions of Sunnites through the development of schools. This issue led to the development of narrative sciences and prevalence of selfism due to their adequate dynamism. At this time, Shiite could provide the ground toward the improvement of Shiite beliefs and their propagation in the other areas. This writing is to study the religious policies as well as the educational-scientific status of Syria in this span of time through the investigation of primary historical sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria
  • Muslims’ educational activities
  • relationships between Shiites and Sunnites
  • Atabakan
  • Mamluks