عربستان پیش از اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

براى بررسى دقیق تاریخى, فرهنگى, اجتماعى و سیاسى عربستان پیش از اسلام لازم است زندگى بدویان و باده نشینان را در چند مورد مطالعه نمود:
1ـ منابع: به اشعار عرب قبل از اسلام و تفسیرى که از آن ها باقى مانده و ضرب المثل هاى آنان استناد مى شود.
2ـ تاریخ: زندگى یکجانشینان و صحراگردان که اغلب به غارت و بعضا به تجارت مى پرداختند مطرح مى شود.
3ـ روابط سیاسى: به ساختار قبایل عرب پیش از اسلام که کمتر به آن توجه شده, مى پردازد.
4ـ دورنماى اخلاقى: به جهت ویژگى خاص صحرا, برخى خصوصیات از جمله وفادارى, جوانمردى و... مورد ستایش اعراب قرار داشت.
5ـ مذهب: آیین هایى در میان عرب وجود داشت که هر یک در معبد ویژه اى انجام مى شد, اگر چه این آیین ها در زندگى بدویان اهمیت مذهبى اندکى داشتند.

عنوان مقاله [English]

Islamic Arabia peninsula

نویسندگان [English]

  • Mont Gomary watt
  • Ali nademianfard
چکیده [English]

P.H.D Student in History.
In order to have an exact historical, cultural and political study of Arabia before the advent of Islam It's necessary to study the Bedouin and nomads' lives in the following cases.
sources: The Pre.Islamic Arabs' poems and the interpretation and .1 proverbs which are remained of them will be used.
History: The lives of inhabitants and desert dwellers whose job .2 was often plundering and sometimes trading will be studied.
Political relations: The structure of Pre-Islamic Arab which is not .3 considered by others will be studie.
moral perspective: For the reason of desert special circumstances .4 some of the characteristics like faithfulness, manliness and etc. are admired by Arabs.
Religion: There were some religions among Arabs that each of .5 them was performed in a special temple, though these religions didn't have great importance in the Bedouins' lives.