سیره نبوى(ص) در کتاب بحارالانوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى تاریخ و تمدن ملل اسلامى ـ دانشگاه تهران

چکیده

سیره نبوى(ص) به لحاظ اهمیت نظرى و عملى از دیرباز مورد توجه نویسندگان مسلمان بوده است. بى شک تحقیق صحیح و موفق در این باب مى طلبد که کلیه منابع و روایات موجود مورد نظر و نقد و بررسى قرار گیرند. منابع شیعى در این زمینه به سبب عوامل مختلف سیاسى و مذهبى و اجتماعى یا از بین رفته یا شرایط بروز و ظهور نیافته اند, با این حال بخش عمده اى از روایات سیره در منابع شیعى متإخر یافت مى شوند که براى پالایش و جرح و تعدیل روایات متداول در منابع مشهور و متعارف سیره بسیار ارزشمند مى باشند. کتاب بحارالانوار گرچه از منابع متإخر به شمار مى رود, ولى به جهت گردآورى روایات پراکنده منابع متعدد شیعى از اهمیت بیشترى برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sireh of the Prophet in Bihar-ul-Anwar

نویسنده [English]

  • Hasan Hoseinzadeh Shanehchi
چکیده [English]

Trans:HasanHoseinzadehshanehchi The sirah of the Prophet, both from its theoretical aspects, has
long been important to Muslim writers. Undoubtedly, accurate
and successful invedtigation in this field requires that all extant
traditions and source books be studied, examined and reviewed.
Because of various religious, social, and political factors, relevent
shii records have been eithr destroyed on failed to bring themselves
forth to the investigative minds and searching eyes. However,a
considerable number of sirah traditions are still found in shii
documents that are very valuable to the clarification and revisione
of the commonly frequent traditions in the noted conventional
source books Although Bihar- ul-Anwar is among the latter
Abstracts 4 reference works, it is of the scattered traditions in the many shii
texts and books.