فاطمیان از منظر مورخان شرق جهان اسلام با تأکید بر عراق از قرن چهارم تا هفتم هجری قمری

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

2 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

در تاریخ سده‌های میانه، سرزمین­های خلافت عباسی با جنبشی دینی، اجتماعی، فلسفی و سیاسی روبه‌رو شدند که از نظر قدرت سیاسی رقیب دستگاه خلافت بغداد گردید. اسماعیلیان؛ یعنی معتقدان به امامت اسماعیل بن جعفرu، پس از مبارزه‌ای طولانی در نقاط مختلف جهان اسلام، با تشکیل حکومت فاطمیان در شمال آفریقا به سلطه سیاسی دست یافتند و در سال 297 هجری به طور رسمی خلافت خود را آغاز کردند. این مقاله با تکیه بر درکی از مفهوم عینیت تاریخی و با نقد درونی و بیرونیِ  گزارش­های مورخان ساکن سرزمین­های شرقی خلافت عباسی را که تحت سیطره سیاسی و عقیدتی عباسیان بودند نشان داده است گرایش­های سیاسی و عقیدتی، مکان رشد و نمو و هویت فردی و خانوادگی مورخان بر گزارش­های آنان از حکومت فاطمیان تأثیر گذاشته و باعث بدبینی عمومی نسبت به فاطمیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fatimids in View of Historians in the East of world of Islam Emphasizing on Iraq from the 4th to 7th Century after hijrah

نویسندگان [English]

  • Zahra Ruhollahi Amiri 1
  • Marzieh Babakhan 2
1 Assistant professor of history of Islam, Baqir al_Olum University
2 M.A in history of Islam, Baqir al_Olum University
چکیده [English]

In the middle centuries, the territory of Abbasid caliphate encountered with religious, social, philosophical and political movement which made it a competitor for Bagdad caliphate in terms of political power. Ismaelits, the believers of imamate of
Ismael Ibn e- Ja’far, following a long-lasting fight in the various points of the world of Islam, got politically dominant by developing Fatimid state in the north of Africa and in 297 after hijrah, they formally initiated their caliphate. Relying on the perception of the concept of historical objectivity as well as the internal and external criticism of the reports of historians resident in the eastern lands of Abbasid caliphate, this article illustrates that the political belieftendencies, the site of development as well as the individual and family identity of historians has affected on their reports in regard with Fatimid state and it has led to a public pessimism towards Fatimids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatimids
  • Abbasids
  • historiography
  • historical objectivity
  • external criticism
  • internal criticism