پى‏ آمدهاى غیبت بر اندیشه و حیات سیاسى شیعیان‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى تاریخ اسلام.

چکیده

غیبت امام زمان(ع) مهم‏ترین رویداد تاریخ سیاسى مذهب شیعه است که عملاً تاریخ شیعه را به دو دوره مجزا؛ یعنى دوران حضور ائمه(ع) و دوران غیبت تقسیم کرده است. دوران غیبت کبرى از سال 329ه آغاز شد؛ در نامه‏اى که امام مهدى(ع) چند روز قبل از وقوع غیبت کبرى به على بن محمد سمرى چهارمین و آخرین سفیر خود نوشت، اعلام داشت که دوران غیبت کبرى فرا رسید و ظهور مجدد او منوط به اجازه خداوند است.2 سال 329ه را مى‏توان سال گسست در تاریخ رهبرى شیعه نامید. وقوع این حادثه تأثیرات مهمى در تاریخ شیعه بر جاى نهاد که مهم‏ترین آن خلاء رهبرى است. این امر موجب بروز انشعاب‏هایى در درون شیعیان شد. علماى شیعى تلاش نمودند با تبیین نظریه امامت در دوازده نفر، مانع این امر شوند و پس از حملات فکرى مخالفان به توجیه و تبیین مسئله غیبت پرداختند. اهتمام ایشان در پاسخ‏گویى به تکلیف رهبرى شیعیان در زمان غیبت به ارائه نظریه جانشینى علما منجر شد و سرانجام تلاش کردند راهکارهاى عملى و نظرى چگونگى زندگى شیعیان در درون جامعه اهل سنت را نشان دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CONSEQUENCES OF GHAYABAH (OCCULTATION) ON THE SHI'AH POLITICAL LIFE AND THOUGHT

نویسنده [English]

  • Mahboobeh Joodaki
چکیده [English]

The Ghaybah (Occultation) of Imam-e Zaman (the Imam of the Period) is the most important event in the political history of the Shi'ah creed that has practically divided shi'ah history in two separate periods, the period of the Imams' presence and the Occultation Period. The Major Occultation period began in 329 AH. A few days before his Major Occultation, in a letter to his fourth and last envoy, Ali ibn Muhammad Samuri, Imam Mahdi (A) announced that his Major Occultation period had arrived and that his second Coming would be dependent on God's will.
the year 329 AH can be called the year of split in the history of the leadership. The occurrence of this event had major impacts on the Shi'ah history the most important of which is the vacuum of leadership. This event caused the division of the Shi'ah creed into several branches. The Shi'ah ulama (scholars) tried to formulate the theory of imamah (leadership) and restrict the number of the Imams to twelve individuals. They also tried to justify and explain the phenomenon of the Ghaybah after the ideological Attacks of the opposition. Their efforts in trying to resolve the problem of the Shi'ah leadership led to the creation of the theory of the "succession of scholars". They tried to demonstrate the theoretical and practical ways and means of how the Shi'ah should administer their lives inside the dominant Sunni society as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shi'ah
  • Ghaybah (Occultation)
  • Imam Mahdi (A)
  • Political thought
  • taghiyyah (dissimulation)
  • Shi'ah branches