سادات در دوره مغول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترى تاریخ ایران اسلامى.

چکیده

یکى از پیامدهاى اجتماعى ظهور اسلام, شکل گیرى طبقه اى به نام ((سادات)) در جامعه اسلامى بود. با گسترش اسلام در سرزمین هاى دیگر, سادات از شرق تا غرب عالم اسلامى پراکنده شدند و به عنوان گروهى محترم و متنفّذ مورد توجه قرار گرفتند. ایران از جمله سرزمین هایى بود که سادات در آن نفوذ و جایگاه قابل توجهى یافتند و روز به روز بر شهرت و اعتبار آنان افزوده شد. با این حال, موقعیت آن ها از شرایط سیاسى, اجتماعى, اقتصادى و مذهبى دوره هاى مختلف تاریخ ایران نیز تا…ثیر مى پذیرفت. در این مقاله, وضع سادات در ایرانِ عصر مغول بررسى شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The "Sadat" in the Mongol Period

نویسنده [English]

  • Javad àbasi
چکیده [English]

A social outcome of the rise of Islam was the appearance of a social class called "Sadat" (descendants of Prophet Muhammad's clan, Bani-Hashim) in the Muslim community.
With the expansion of Islam into other territories, the Sadat spread east and west to the outer-most borders of the Muslim World being considered a respectable and influential group in every community they lived in.
Iran was among the lands wherein the Sadat excerised great influence and achieved prominent social position constantly adding to their good fame and esteem. Nonetheless, the Sadat's social prominence was naturally affected by the changing political, social, economic, and religious conditions of different periods in the history of Iran.