تاریخ انگاره تحریف بایبل در مجادلات مسیحی‌ ـ ‌اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث قم

2 دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی) در رشته علوم قرآن و حدیث

10.22081/hiq.2018.66107

چکیده

تاریخ انگاره‌ها، یکی از شاخه‌های نوپدید تاریخ‌نگاری است که رویدادهای تاریخی را در پرتو اندیشه‌ها و آموزه‌ها برمی‌رسد. این نوشتار، تاریخ شکل‌گیری آموزه اسلامی محرّف‌بودن بایبل (شامل تَنَخ و عهد جدید) را به مثابه یک انگاره مورد بررسی قرار داده است. منابع این پژوهش، بیشتر منابع مسیحی و گاه اسلامی ـ مسیحی سه قرن نخست اسلامی است که در آنها اِشکال‌های مختلف مسلمانان بر مسیحیت مطرح و پاسخ داده شده است.
بر اساس برخی اسناد، انگاره معیار در بین مسلمانان در باره بایبل تا دوران هارون الرشید، انگاره وثاقت بایبل و نه محرّف‌بودن آن بوده است؛ اما بر پایه منابعی دیگر، کهن‌ترین زمانی که مسلمانان اتهام تحریف را متوجه بایبل کرده‌اند، به اوایل دوران عباسی برمی‌گردد و انگاره تحریف، به شکلی بسیار ابتدایی و مبهم، در دوران مهدی عباسی مطرح بوده است و به‌هرحال، تنها از دوران خلافت مأمون به بعد است که می‌توان ظهور این انگاره را به‌روشنی مشاهده کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Christian-Islamic Disputes concerning the History of the idea of Bible Falsification

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Tabatabaee (Mehrdad) 1
  • Mohammad Ali Mahdavirad 2
1 Researcher of Qom Quran and Hadith Institute
2 Graduated from Qom Seminary School and Associate Professor of Quran and Hadith Science, Tehran University Farabi Pardis
چکیده [English]

The History of the ideas are considered as the new branches of historiography investigating the historical events by relying on thoughts and instructions. In this writing, the history of development of Islamic instruction related to the falsification of Bible including (old and new testament) has been investigated resembling a presumption. The sources of this research are mostly Christians and some times Islamic-Christian belonging to the first three Islamic centuries in which the various criticisms of Muslims towards Christians has been raised and answered. On the basis of some documents, the criterion presumption among Muslims has been the presumption of authenticity of Bible until the era of Haroon al- Rashid and based on the other sources, the earliest time that Muslims paid attention to the falsification of Bible goes back to the beginning of Abbasid era and the presumption of falsification has been stated in a very elementary and vague way in time of Mahdi Abbasi. It is only after the time of Ma’moon caliphate when the advent of this idea can be clearly observed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bible
  • Christian- Islamic disputes
  • falsification of torah
  • falsification of Evangel
  • Abbasid caliphate