قبیلۀ کنده قبل از اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ اسلام

چکیده

قبیله کنده از قبایل مهم قحطانی یمن بودند و در نزدیکی حَضرموت سکنی داشتند، تا این­که بعدها به نجد مهاجرت کردند. به دلیل نقش مؤثر اشعث بن قیس کندی و خاندانش در برخی از وقایع صدر اسلام، شناخت پیشینۀ قبیلۀ او (کنده) در دورۀ جاهلیت از اهمیت به­سزایی برخوردار است. تحقیق در این مبحث به ما کمک می­کند تا بسیاری از قضایای تاریک و مبهم تاریخ صدر اسلام را بهتر بشناسیم؛ از جمله جریان ارتداد، فتوح و ... که به نوعی خاندان اشعث در آنها نقش داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Kindih Tribe before Islam

نویسنده [English]

  • Siyavosh-e Abdi
چکیده [English]

The Kindih tribe was a major Ghahtanid tribe of Yemen, inhabiting areas near Hadhramawt, before they migrated to Najd. Because of the effective role played by Ash‘ath ibn-i Gheys-i Kindi and his clan in a number of events of early Islam, familiarization with his tribe’s past in the pre-Islamic Jahiliyyah period is of considerable importance. Investigating this topic helps us to have a better understanding of some ambiguous and dark corners of the early history of Islam such as the Riddah incident, the Islamic conquests and other topics of the kind in which Ash‘ath and his family had been involved one way or another.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tribe
  • Kindih
  • Hadhramawt
  • Najd
  • Akil ul-Murar
  • Ash‘ath
  • Jahiliyyah