بررسی تطبیقی مغازی یونس بن بُکَیر با زیاد بن عبدالله بَکّائی در تقریر سیره ابن اسحاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.22081/hiq.2019.67167

چکیده

یونس بن بُکَیر (د. 199ق) و زیاد بن عبدالله بَکّائی(د.183ق) از شاگردان ابن اسحاق(د. 150ق) بودند و مغازی او را نوشتند. با وجود همسانی بیشتر گزاره‌های این دو کتاب، مغازی بکائی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و شرح­های گوناگون آن بر ماندگاری این کتاب، تأثیری بسزا گذاشت.
این مقاله در صدد تبیین چرایی عدم توجه به مغازی یونس با وجود هم‌شاگردی بودن او با بکائی و داشتن شاگردی برجسته چون احمد ­بن­ جبار عطاردی (د. 270- 272ق) است. برای پاسخ به این پرسش افزون بر مقایسه سند، متن و شیوه نگارش اثر هر دو نویسنده، شخصیت و جایگاه علمی آنان با یکدیگر مقایسه می‌شود. بر اساس یافته‌های این پژوهش، راز ماندگاری مغازی بکائی را باید در فضای سیاسی و مذهبی نیمه دوم سده دوم هجری و برتری شاگرد بکائی بر شاگرد یونس جست‌وجو کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative study of Yunes ibn e- Bokair ‘s Accounts of the Battles of Early Islam with Those of Ziyad ibn e- Abdullah e- Bakkaee in the Account of ibn e- Ishaaq’s Sireh

نویسنده [English]

 • Hossien moradi nasab
Assistant Professor of Hozeh and University
چکیده [English]

Yunes ibn e- Bokair (199 A.H) and Ziyad ibn e- Abdullah e- Bakkaee (183 A.H) were the students of ibn e- Ishaq who wrote hisaccounts of the battles of early Islam. In spite of the similarity in the propositions of these two books, Bakkaee ‘s accounts of the battles of early Islam attracted more attention and their various interpretations were effective on its eternity. This article is to clarify the reasons of lack of attention to Yunes’s accounts of the battles of early Islam in spite of being classmate with Bakkaee and training a brilliant student such as Ahmad ibn e- Jabbar e- Atarodi (270-272 A.H). In order to answer this question, the content of the books and the style of writing of both writers, the character, the scientific position of them as well as the documents are compared with each other. According to the findings of this research, it is concluded that the mystery of eternity of bakkaee’s accounts of the battles of early Islam should be searched in the political and religious atmosphere dominant during the second half of the 2nd century and the superiority of Bakkaee’s student over Yunis’s student.

کلیدواژه‌ها [English]

 • biography
 • accounts of the battles of early Islam of prophet Mohammad (PBUH)
 • Ibn e- Ishaq
 • Yunes ibn e- Bokair e- Bakkaee
 • Ibn e- Hesham

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة مقارنة لمغازی یونس بن بُکَیر و زیاد بن عبدالله البَکّائی فی تقریرسیرة ابن إسحاق

چکیده [العربیة]

یونس بن بیکر (المتوفى199هجری) وزیاد بن عبدالله البَکّائی (المتوفى183 هجری) هم من طلاب ابن اسحاق الموتفى عام (150 هجری) وکتبا مغازیه، على الرغم من تساوی قضایا هذین الکتابین، إلا أن مغازی البکائی کانت محل إهتمام اکثر، وکان للشروحات المختلفة علیها تأثیر کبیر فی بقاء ودیمومة هذا الکتاب. یسعى هذا المقال إلى توضیح سبب عدم الاهتمام بمغازی یونس، على الرغم من أنه مشترک فی التلمذة مع البکائی ولدیه تلامذة بارزون مثل أحمد بن جبر العطاردی المتوفى عام(270-272). للإجابة على هذا السؤال، إضافة إلى مقارنة سند ومتن وأسلوب کتابة کتاب کلا الکاتبین، نقارن بین الشخصیة والمکانة العلمیة لهذین العلمین. وفقًا لنتائج هذه الدراسة، یجب البحث عن سر بقاء مغازی البکائی فی الأجواء السیاسیة والدینیة للنصف الثانی من القرن الثانی الهجری وافضلیة التلمیذ بکائی على التلمیذ یونس.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • کتابة السیرة
 • المغازی النبویة
 • ابن إسحاق
 • یونس بن بُکیر
 • البکّائی
 • ابن هشام