جستاری در نقد حضور اعقاب حضرت عباس(ع) در شبه‌قاره هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سطح چهار جامعة المصطفی العالمیة

2 دانشجوی دکتری تاریخ اهل‌بیت(ع)، جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

نسب‌شناسی را می‌توان شاخه‌ای از مطالعات شمرد که از نظر تاریخی، اجتماعی و حتی فقهی، دارای اهمیت بسیار، به‌ویژه برای شیعیان است. منابع نسب‌شناسی، آگاهی‌های اندکی در باره اعقاب عباس‌بن‌علی(ع) در اختیار ما می‌نهد. بر اساس مندرجات کتاب زاد الأعوان (تألیف‌یافته در سال 1315ق.) که تنها سند مورد استفاده منابع بعدی است، علویان عباسی‌تبارِ اواخر قرن پنجم هجری به هند آمدند و طایفه اعوان هند هم که اکنون علوی خوانده می‌شوند، بدیشان منسوب‌اند.
این نوشتار، برای بررسی درستی این انتساب، منابع مورد استناد زاد الأعوان، یعنی سه کتاب: میزان هاشمی، میزان قطبی و خلاصة الأنساب را با مراجعه به منابع رجالی، انساب، تاریخ و حدیث، مورد واکاوی قرار داده است و به این نتیجه رسیده که دو کتاب نخست، وجود خارجی ندارد و کتاب سوم نیز به احتمال قوی همان خلاصة الأقوال مرحوم علامه حلی (م. 726ق.) است که مطالب آن برای اثبات این مدعا کافی نیست. همچنین، اثبات تاریخی شخصیتی به نام «عون قطب شاه» از نسل حضرت عباس(ع) و خلیفه عبدالقادر گیلانی، از مستندات ارائه‌شده برنمی‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Criticism regarding the Presence of the Holiness Abbas’ Descendents in Hind Pseudo Continent

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taher Abbas 1
  • seyyed alamdar hosein shah 2
1 The forth level in Jamiat al-Mustafa al-Alamiyah
2 Ph. D student of history Imams PBUT Jamiat al-Mustafa al-Alamiyah
چکیده [English]

Genealogy is considered as a branch of studies being of great significance historically, socially and jurisprudentially particularly for Shiites.
The sources of genealogy provide some information related to the descendents of Abbas Ibn e- Ali PBUH. On the basis of the book under the title of Zaad ol- A’van compiled in 1315 After Hijrah as the only document, Abbasid Alawites came to India in the end of the fifth century and the tribe of A’van e- hend already called Alawites is attributed to them. In order to investigate the accuracy of this attribution, this writing has studied the documentary sources of Zaad ol- A’van including Mizan e- Hashemi, Mizan e- Qotbi, and Kholasat ol- Ansab by referring to authorities’ sources, kinship, history, and tradition and it has concluded that the first two books are not of any external entity whereas the third book under the title of Kholasat ol- Aqval definitely belongs to Allameh Helli and its issues is sufficient enough to approve this claim.
Furthermore, the historical approval of a character named “Own Qotb Shah” referring to the holiness Abbas PBUH and Caliph Abdolqader Gilani is not feasible by the presented documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descendents of Abbas Ibn e- Ali PBUH
  • Zaad ol- A’van
  • Kholasat ol- Ansab
  • Mizan e- Qotbi
  • Mizan e- Hashemi