مناسبات سیاسی خوارزمشاهیان و عباسیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

حکومت خوارزمشاهیان از جمله دولت‌های ترک تبار بود که در دوران ضعف و تجزیه حکومت سلجوقیان در خوارزم پا گرفت. از آن جا که هر حکومتی در سده‌های میانه برای مشروعیت اداره قلمرو خویش به حمایت معنوی خلیفه بغداد نیاز داشت، خوارزمشاهیان، به ویژه اتسز و علاء الدین تکش، در برابر دستگاه خلافت، سیاست قابل انعطافی در پیش گرفتند. آنها پس از یک پارچه کردن سیاسی بخش شرقی عالم اسلام کوشیدند نهاد خلافت را تحت نفوذ و سلطه خود درآورند. در این نوشتار، مناسبات سیاسی خوارزمشاهیان با خلفای عباسی از آغاز تا واپسین روزهای امپراتوری مطالعه و مرور شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL RELATIONS BETWEEN THE KHWAREZM-SHAHIS AND THE ‘ABBASIDS

نویسنده [English]

  • Ebrahim Ba-Vafa
چکیده [English]

The Khwarezm-Shahi dynasty was among the Turkic dynasties that rose to power during the period of Seljuq decline and disintegration. Since in the middle centuries all dynasties needed the spiritual backing of the caliph in Baghdad to add legitimacy to their rule, the Khwarezm-Shahis, and in particular Atsez and ‘Ala’-ed-Din Tekish, adopted flexible policies vis-à-vis the caliphate system. After politically uniting the eastern parts of the Muslim World, the Khwarezm-Shahis tried to bring the institution of the caliphate under their own influence and domination. This article deals with the Khwarezm-Shahi political relations with the ‘Abbasid caliphs from the beginning until the last days of their survival as an empire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the ‘Abbasids
  • the Khwarezm-Shahis
  • Khwarezm
  • Atsez
  • ‘Ala’-ed-Din Tekish
  • an-Nasir-u led-Din-illah
  • Sultan Mohammad
  • Sultan Jalal-ed-Din Minqoburni