راهبرد امام کاظم علیه السلام در برابر هژمونی حاکمان عباسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

 محور اصلی این نوشتار، واکاوی راهبرد شیعیان به رهبری امام کاظم علیه السلام (148- 183ق) بر اساس چارچوب نظام­مند و انسجام منطقی شهید صدر و روش ترکیبی(متن - زمینه) است. امام علیه السلام در سخت­ترین اوضاع سیاسی، با اتخاذ راهبرد ستیز و از طریق ایجاد پایگاه علمی- فرهنگی، پایگاه ارتباطاتی -تشکیلاتی، پایگاه اقتصادی - معیشتی و پایگاه سیاست­گذاری تشیع، در مقابل دستگاه خلافت عباسی، جامعة شیعیان را حفظ کردند و در این زمینه از عناصر سیاسی تقیه، نفوذ تاکتیکی، پیام­های ارتباطی، انسجام و سازمان‌دهی، استقامت، صبر و آموزش و پرورش نیروهای کارآمد بهره بردند و در نتیجه به راهبُرد موفقیت­آمیزی دست یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Kazem’s Strategies towards the Hegemony of Abbasid Governors

نویسنده [English]

  • Poorfard Mas’ood
چکیده [English]

The major issue of this writing would be the investigation of the Shiites’ strategy under the guidance of Imam Kazem (PBUH) (148-183 after hijrah) on the basis of the systematic framework and the logical coherence of Shahid Sadr through the compound method of text and background. In the most difficult political conditions, Imam Kazem (PBUH) took the battle strategy and preserved the Shiite community through the foundation of cultural – scientific, relational-formational, economical bases, along with policy making base of Shiism towards the system of Abbasid caliphate. In this regard, he took advantage of the political elements of concealment, tactical penetration, relational messages, coherence and organization, resistance, patience as well a educating and training of efficient powers and consequently a successful strategy was achieved.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Kazem ((PBUH)
  • Base of Imamate
  • Battle Strategy
  • Framework of Logical Coherence
  • text
  • Background