سنت‌های تاریخی و اجتماعی از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

2 کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

خداوند در حیات فردی و اجتماعی انسان، سنت‌های گوناگونی دارد و برای امور مختلف، ضابطه و قانون ویژه‌ای قرار داده است و روش خاصی را اعمال می‌کند. کارهای او در آفرینش و تدابیرش در امور عالم بیهوده و بی‌حساب نیست. سنت و روش او در خلق و تدبیر اجتماع بر اساس قانون و اسبابی ویژه است.
شؤون گوناگون زندگی اجتماعی انسان، شکل‌های گوناگون حکومت، معیشت، آداب و رسوم، روابط متغیر، جنگ، صلح، خوشبختی و بدبختی در ابعاد مختلف زندگی بشر، بر قوانین ثابت و روش‌های تغییر ناپذیر الهی استوار است. پژوهش حاضر، روایت‌های نبوی ناظر به جامعه، تاریخ، سنت‌ها و قوانین اجتماعی ـ تاریخی را بررسی می‌کند تا نشان دهد سنت‌های مختلفی مانند سنت تغییر احوال جهان ،هلاکت جوامع و عوامل متعدد آن، ‌ارسال رسل، استدراج، ابتلا، امهال و مجازات در کلام پیامبر6بازتاب یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Historical and Social Traditions in View of Prophet Mohammad (PBUH)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hossein Falahzadeh 1
  • Zohreh Baqeriyan 2
چکیده [English]

God has determined various traditions in the individual and social life of human being and there exist particular regulations and order in the diverse affairs being fulfilled through particular means. There is nothing aimless in the creation and world’s affairs. The diverse states of social life of human being, various kinds of government, life, tradition, transient relationships, war, peace, happiness and misery in the different dimensions of human’s life would be on the basis of divine determined regulations. The present research investigates the prophetic narrations concerning community, history, historical-social rules and regulations in order to confirm that various traditions such as the tradition of the alteration of world, the annihilation of communities and its diverse reasons, sending prophets, consignment, affliction, respite and punishment are the reflection of the prophet’s remarks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prophet
  • legalism
  • historical rules
  • social regulations
  • essentiality of individual
  • essentiality of community