نقش سیاسی خاندان یقطین در تاریخ شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور

چکیده

 خاندان یقطین، یکی از تأثیرگذارترین خاندان­های علمی و سیاسی شیعی کوفه از اواسط قرن دوم تا اواسط قرن سوم هجری است که از سویی در زمره اصحاب ائمه: قرار داشتند و از سوی دیگر، در دستگاه خلافت عباسی از موقعیت ویژه­ای برخوردار بودند. این امر، به آنان موقعیتی ویژه برای نقش­ آفرینی در گسترش سیاسی تشیع داد. با توجه به گستره ارتباطات این خاندان، این پرسش مطرح است که فعالیت‌های سیاسی آن‌ها، چه خاستگاهی داشته است؟ یافته­ های مقاله حاضر که با هدف واکاوی این موضوع نگاشته شده، نشان می­دهد که فعالیت سیاسی خاندان یقطین، هرچند در مقیاس خُرد بر ابتکارات شخصی آن‌ها مبتنی بوده، اما در سطح کلان، بر راهبردهای سیاسی تعیین‌ شده توسط امامان شیعه منطبق بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Role of Yaqtin’s Household in the History of Shi’ah

نویسنده [English]

  • Fatemeh Jafarniya
Assistant professor of history, Payam e-Noor University
چکیده [English]

Yaqtin’s household was considered as one of the most influential Shiite, political and scientific households of Kufa in the middle of the second until the middle of the third century -After Hijrah- being in the array of the followers of Imams -PBUT- and also being of particular position in Abbasid caliphate. This issue provided an exceptional opportunity towards their taking part in the political propagation of Shiism. Considering the extension of relationships of this household, it is raised this question related to the origin of their political activities. The findings of the present article reveal that the political activity of Yaqtin’s household though in the micro level has been on the basis of their personal innovations and in the macro level, it has been corresponding to the determined political strategies by the Shiite Imams.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiite households
  • Yaqtin’s household
  • Yaqtin Ibn e-Musa
  • Ali Ibn e-Yaqtin
  • propagation of Shiism