بررسی تاریخی دو گزارش از امیر مؤمنان علی(ع) مشتمل بر لعن اشخاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه معارف اسلامی‌دانشگاه علوم پزشکی مازندران

10.22081/hiq.2019.66706

چکیده

گزارش‌هایی از سیره معصومان(ع) به ویژه امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)درباره روش برخورد با مخالفان وجود دارد که دربردارنده لعن صریح و با نام و نشان و گاه سبّ و شتم است. با توجه به عصمت ائمه(ع)پذیرش این گونه از گزارش‌ها دشوار می‌نماید. در این پژوهش تلاش شده است با تکیه بر تحلیل‌های تاریخی، نمونه‌هایی از گزارش‌های یاد شده براساس سنت عالمان شیعه در نقد و بررسی متن و سند اخبار و روایات، راست آزمایی شود. ممکن است در نگاه اولیه با توجه به شهرت گزارش‌های مورد بحث، پژوهش در میزان اعتبار سند آنان، مُوجّه جلوه ننماید اما بررسی‌ها نشان دهنده ضعف سندی و در نتیجه، اعتبار اندک گزارش‌های یاد شده است. این پژوهش به این نتیجه نزدیک می‌شود که این گزارش‌ها ساخته‌ گروه‌های منحرف عقیدتی و سیاسی بوده است و انگیزه‌های مختلفی در جعل و تحریف آن وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Study of Two Reports from Amir al- Momenin (PBUH) Including Curse

نویسندگان [English]

 • Mostafa Moallemi
 • Rahmatollah Marzband
Assistant Professor in Department of Islamic Studies, Mazandaran Medical Science University
چکیده [English]

There are reports regarding the conduct of infallible Imams particularly Amir al-Momenin Ali (PBUH) in relation to the way of dealing with the opponents. They are included overt curse and reproach along with the name and title. Considering the fallibility of Imams, it is difficult to accept these reports. In this research, it has been endeavored to validate the samples of abovementioned reports based on the tradition of Shiite scholars toward the investigation of the document of narrations by taking advantage of the historical studies. Regarding the reputation of reports, the research on the amount of validity of their documents may look initially unjustifiable. Nevertheless, the investigation of them can illuminate the weakness of the documents and consequently the low validity of earlier reports. This research concludes that these reports have been provided by the deviated political groups with the intention of fabrication due to different motives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amir al-Momenin Ali (PBUH)
 • curse
 • dealing with opponents
 • criticism of content
 • Hadith studies

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة تاریخیة لروایتین تتضمن اللعن عن امیر المؤمنین علی(ع)

چکیده [العربیة]

هناک روایات تتحدث عن سیرة المعصومین(ع) و خاصۀً امیر المؤمنین علی(ع) بخصوص مواجهتهم للمخالفین، تتضمن اللعن الصریح بالاسم و اللقب و احیانا السب و الشتم. و یبدو من الصعب قبول هذه الروایات لعصمة الائمة(ع). یسعى هذا المقال معتمدا على التحلیل التاریخی، الى تقییم الروایات المذکورة مواکبا لعلماء الشیعة فی تحلیل و فحص المتون و سند الاخبار و الروایات. و قد یبدو فی الوهلة الاولى و بسبب شهرة هذه الروایات عدم اعتباریة البحث فی سندها. الا أن الدراسة تظهر ضعف سند الروایات و بالنهایة عدم کفایة الروایات المذکورة. تقترب الدراسة من أن هذه الروایات من وضع الفئات المنحرفة عقائدیا و سیاسیا و لأسباب متعددة دعتهم الى ذلک.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • امیر المؤمنین علی(ع)
 • اللعن
 • مواجهة المخالفین
 • نقد النص
 • دراسة الروایات