تاریخ‌نگاری ایرانی در حکومت‌های محلی دکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران(نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران

10.22081/hiq.2022.72778

چکیده

تاریخ‌نگاری فارسی در دوره حکومت­های محلی دکن، در قرن‌های دهم و یازدهم به اندازه‌ای رونق یافت که می‌توان آن را به‌نوعی تاریخ‌نگاری محلی و دودمانی ایرانی، اما در منطقه دکن به شمار آورد. پژوهش حاضر، ضمن جست‌وجوی علل گسترش ادبیات فارسی و تاریخ‌نگاری ایرانی در دکن، با بررسی تحلیلی منابع تاریخی، به این نتیجه رسیده است که مهاجرت گسترده ایرانیان به منطقه دکن و حمایت حکمرانان و دیوانسالاران از آنها، زمینه‌ساز گسترش ادبیات فارسی در این منطقه شد و این مهاجران، سنّت­ها و شیوه­های تاریخ‌نگاری ایرانی را در منطقه دکن گسترش دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Historiography in the Local Government of Decan

نویسندگان [English]

 • Mahmood Sadeqi Alavi 1
 • Zeinab Fazli 2
1 Assistant professor of history and civilization of Islamic nations, Payam e-Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of History of Islamic Culture and Civilization, Faculty of Theology, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Persian historiography in time of the local governments of Decan in the 10th and 11th centuries were so considerably developed that can be regarded as a kind of local Iranian dynastical historiography in Decan area. The present research investigates the reasons of Persian literature development as well as the Iranian historiography in Decan along with the critical study of the historical sources. According to the findings, it is concluded that the extensive migration of the Iranian to Decan area and their supporting by the governors provided the ground for the development of Persian literature in this area. Moreover, these migrators developed the traditions of Iranian historiography in this region

کلیدواژه‌ها [English]

 • Persian historiography
 • Decan
 • Adel Shahi
 • Qotb Shahi
 • Nezam Shahi

عنوان مقاله [العربیة]

التأریخ الإیرانی فی الحکومات المحلیّة فی الدکن

چکیده [العربیة]

ازدهر التأریخ الفارسی خلال فترة الحکومات المحلیة فی الدکن، فی القرنین العاشر و الحادی عشر، لدرجة أنه اکتسب رونقاً کبیراً لیصنف کنوع من التأریخ المحلی و الإیرانی المرتبط بمنطقة الدکن. تسعى هذه المقالة إلى البحث فی أسباب و علل انتشار الأدب الفارسی و التأریخ الإیرانی فی منطقة الدکن، و ذلک من خلال تحلیل المصادر التاریخیة، و التی یمکن أن نستنتج من خلالها أنّ هجرة الإیرانیّین إلى الدکن، و حمایة الحکام لهم، مهدت الأرضیة لانتشار الأدب الفارسی فی تلک البقعة الجغرافیّة، مما أدى الى إحیاء طرق التأریخ الإیرانی ونشره فی تلک المنطقة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • التأریخ الفارسی
 • الدکن
 • العادلشاهیة
 • القطبشاهیة
 • النظام الملکی