دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22081/hiq.2020.57940.2053

معصومه دهقان؛ محبوبه فرخنده زاده


تحلیلی بر فضای تاریخی ـ گفتمانی «الرد علی الرافضة» حکیم ترمذی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22081/hiq.2021.59384.2108

یحیی میر حسینی؛ نجف یزدانی؛ فاطمه موسوی


نامه های رسول خدا(ص) به ملوک و انگاره های مونتگمری وات در این باره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

10.22081/hiq.2021.57930.2054

هادی مهدوی چَرَمی؛ علی رضا روحی؛ سیدحسین مجتبوی


جستجوی منزلت در تاریخ بیهقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22081/hiq.2021.54934.1939

جمیله یوسفی


خاندان محلی شُمله‌ خوزستان در مرکز گریزی از سلجوقیان (از 548 تا 591 ه.ق ))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1400

10.22081/hiq.2021.57124.2017

مهدی وزینی افضل؛ علی ابوالقاسمی


دولت ادریسیان و سه عامل مهم در تحولات فرهنگی قرون سوم و چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22081/hiq.2021.59567.2117

اعظم مظفری؛ فیض اله بوشاسب؛ علیرضا ابطحی


گفتمان زمانه و سیره ی سیاسی- اجتماعی امام سجاد علیه السلام با روش تقیّه (مطالعه موردی: تبیین تقیّه در مواجهه با قیام حَرّه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22081/hiq.2022.55052.1943

مرضیه برزن؛ کریم نجفی برزگر؛ اصغر قائدان؛ مریم غلامی


نقش حکومت‌های ایرانی در فروپاشی دولت شهر قم طی سده‌های سوم و چهارم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22081/hiq.2022.54627.1932

محمد رضا رحمتی؛ مریم خسروابادی؛ ام البنین مجلسی


عوامل مؤثر در کاهش کارایی اقتصادی فعالیت‌های کشتیرانی رودخانه‌های عراق در عصر عباسیان132-334ه.ق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22081/hiq.2022.53656.1886

نعمت الله زکی پور؛ مجید شموسی مطلق؛ جعفر نوری


تحلیل تاریخی علل ساختاری زوال حکومت آل بویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22081/hiq.2022.57873.2048

ابوذر کرم اللهی؛ سید حسن قریشی کربن؛ ساسان طهماسبی


نقد گزارش فتح اندلس: بررسی موردی بیت ذوالاقفال در طلیطله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22081/hiq.2022.56467.1990

سهراب اسلامی؛ یونس فرهمند


جستاری دررفتارشناسی متفاوت برخی از اصحاب امامیه بااهل بیت در چگونگی رفتار با مخالفان سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22081/hiq.2022.59517.2113

علی آقا نوری


بررسی پیمان قبیله خزاعه وعبدالمطّلب وتاثیرآن برروابط بانبی اکرم(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22081/hiq.2022.53698.1889

محمدعلی امینی؛ شهربانو دلبری (نویسنده مسئول)؛ طاهره عظیم زاده طهرانی


راهکارهای امام علی(ع) در مواجهه با چالش‌های قاعدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22081/hiq.2022.61808.2200

سید آیت الله احمدی شیخ شبانی؛ حامد قرائتی


واکاوی روایی-تاریخی گزارش های اسلام آوردن نجاشی پادشاه حبشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1401

10.22081/hiq.2022.61658.2194

عیسی محمودی مزرعاوی؛ قاسم بستانی؛ مینا شمخی؛ علی مطوری


پویش فرهنگی شعوبیه با محوریت جعل حدیث و روایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22081/hiq.2022.59957.2137

احمد عباسی نیا؛ حسن شادپور؛ محمدنبی سلیم


پیوند ناسیونالیسم شاهنشاهی و برپایی مراسم هزاره فردوسی در دورة پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1401

10.22081/hiq.2022.60461.2156

علی محمد طرفداری


بررسی و تحلیل محتوایی متعه ‌نامه های دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22081/hiq.2021.58814.2091

حسن زندیه؛ احمد دستوان


هویت ایرانیان در گذرگاه تاریخ(باتاکیدبرهویت دینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22081/hiq.2022.57286.2024

رشید رکابیان؛ مرتضی بابایی


نقش انجمن ایالتی آذربایجان و روزنامة انجمن تبریز در ادبیّات عصر مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22081/hiq.2021.60925.2177

سعید آتشبار؛ منیژه صدری؛ سید محمود سادات؛ منیره کاظمی راشد


بیت المال و نظام سیاسی در تاریخ اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22081/hiq.2020.57218.2019

سعید جهانگیری؛ مهدی فدایی مهربانی


بررسی و تحلیل شخصیت، آثار تاریخی و تاریخ نگاری علی بن ابراهیم جَوّانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22081/hiq.2022.53463.1877

محمد جواد یاوری سرتختی


تأثیر خاندان مهزیار در انتقال و گسترش علوم و معارف شیعی بر اساس متون روایی شیعه از سده سوم تا هفتم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22081/hiq.2022.56333.1985

برات الله حمیدی منش؛ زینب امیدیان(نویسنده مسئول)؛ علی یحیایی


پژوهشی در سن پیامبر(ص) هنگام بازسازی خانه کعبه توسط قریش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22081/hiq.2022.61235.2185

حسین مصطفوی زاده؛ سید آیت الله احمدی شیخ شبانی


شناسایی نظام های فقهی مکه در نیمه دوم قرن اول با تحلیل مردم شناختی؛ مساله متعتان در منازعات آل زبیر و ابن عباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.22081/hiq.2022.63107.2239

حمیدرضا آذری نیا؛ احسان بهراملو


تحلیل تاریخ نگاری نبردهای پیامبر(ص)درکتب پژوهشی تاریخ اسلام (از 1357 تا 1397 )َ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

10.22081/hiq.2022.62784.2231

فریناز هوشیار؛ ظریفه میر؛ سهیلا ترابی فارسانی


نگاهی تاریخی به اندیشه فکری-سیاسی گروه های تکفیری در تاریخ جهان اسلام ازمنظر روش تاریخ نگاری میشل فوکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22081/hiq.2022.58355.2072

حمزه علی بهرامی؛ پرویز جمشیدی مهر


تحلیل تاکتیک های الموفق بالله عباسی(د. 278) برای فرونشاندن شورش صاحب الزنج(255-270 ه.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22081/hiq.2022.58734.2116

علی اکبر عباسی


الزامات تحقق فرایند امت‌گرایی از دیدگاه امام عسکری(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.22081/hiq.2022.59079.2099

زهرا سلیمانی؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان


خدمات مرحوم ابوالفضل تولیت (1300-1358) با تأکید بر تاریخ شفاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.22081/hiq.2022.63620.2249

زهرا جیراوند؛ منصور داداش نژاد؛ احمد جمراسی


نقش عنصر تقیه در سیر تاریخی بیان احکام توسط معصومان علیهم السلام (مطالعه موردی: حکم روزه عاشورا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22081/hiq.2022.62528.2221

محمدحسین افراخته؛ نجمه صالحی


تحلیل و تبیین ویژگی‌های مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان دعوت فاطمیان (297- 567ه‌ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22081/hiq.2022.58187.2067

راضیه انصاری؛ محمد علی چلونگر؛ فریدون اله یاری


مقایسه رویکرد سلجوقیان ایران و فاطمیان مصر در واگذاری اقطاعات به کارگزاران نظامی و دیوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22081/hiq.2021.59462.2109

پوریا اسمعیلی اسدآبادی؛ عباس برومنداعلم؛ محسن بهرام نژاد؛ امیرحسین حاتمی


بررسی لعن و تکفیر در جهان اسلام با تاکید بر دیدگاه برخی فرقه‌ها و حکومت‌های مشهور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22081/hiq.2023.65002.2288

مصطفی معلمی؛ سیدعلی هاشمی خانعباسی


تحلیلی بر شاخصه های رفتاری الحاکم بامرالله فاطمی بر اساس الگوی اقتدار کاریزماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22081/hiq.2023.63721.2252

معصومه دهقان؛ محبوبه فرخنده زاده


سهم تراجم نگاری در انتقال داده های فرهنگی، اجتماعی بررسی موردی الدررالعقود و المقفی الکبیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22081/hiq.2023.63673.2251

زهراء روح اللهی امیری


بررسی تطبیقیِ تاریخ ‌اجتماعی‌فرهنگی زردشتیان ایران در دورۀ صفویه و قاجاریه (مطالعۀ موردی سفرنامه‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22081/hiq.2021.48290.1579

فهیمه شکیبا؛ سمیه خانی پور


نقش عوامل سیاسی بر کاهش ارزش پول‌ ایران در سدۀ دوازدهم هجری‌قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22081/hiq.2023.60729.2165

سمیه خانی پور؛ فهیمه شکیبا


ستیز و سازش آصفجاهیان یا نظام های حیدر آباد دکن با استعمار انگلیس(1135-1368 ه.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22081/hiq.2023.55665.1964

منصور طرفداری


بررسی تحلیلی تعامل ائمه(ع) با دو رویکرد عقل گرا و نص گرا (مطالعه تطبیقی گونه های مواجهه صادقین(ع) با سران معتزله و اصحاب اثر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22081/hiq.2023.57711.2044

محمدعلی توحیدی نیا؛ مجید کافی؛ روح الله توحیدی نیا


تصویر پردازی از چین در متون کهن (مطالعه موردی: آثارالبلاد و اخبارالعباد قزوینی و مقایسه آن با متون جغرافیایی پیشین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1402

10.22081/hiq.2023.63199.2244

بشری دلریش؛ حسین قاسمی؛ مصطفی ناصری راد؛ نصراله پورمحمدی املشی


واکاوی استعراض در اندیشه و عمل ازارقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

10.22081/hiq.2022.63713.2255

فاطمه مشایخی؛ عبدالرفیع رحیمی


رهیافتی بر آسیب شناسی تراجم نگاری؛ مطالعه موردی: طیّ الارض میرزا طاهر تنکابنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22081/hiq.2023.61408.2190

علی حسن بیگی


نقش عقاید مذهبی در گزارش‌گری تاریخ مطالعه موردی: گزارش گرایش اولجایتو به تشیع در منابع تاریخی فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22081/hiq.2022.64214.2269

محمدحسین افراخته؛ حسین محسنی؛ نجمه صالحی


نقش تاریخ در فرایند استنباط فقهی با تاکید بر کشف سنت و حکم فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22081/hiq.2023.61529.2192

سید مهدی محمدی


تأملی بر بازنمایی جنبش دینی- اجتماعی مزدک در تاریخ‌نگاری‌های قرون نخستین هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

10.22081/hiq.2023.63960.2261

محمد بهرامی؛ شهناز حجتی نجف ابادی


بازتاب سیاست های معاویه بر همگرایی قرّاء کوفه در عصر سفیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22081/hiq.2023.62991.2238

احمد نظارتی زاده