با توجه به مشکل پرداخت هزینه با مرورگر گوگل کروم ، لطفا  از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

 براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، درزمان بارگذاری مقاله

مبلغ  یکصد هزارتومان (100/000 ) به نام دانشگاه باقرالعلوم (ع)واریز نموده

و پس از تأیید نهایی قبل از چاپ   مبلغ سیصد هزار تومان ( 300/000 ) دریافت می گردد

 

شماره جاری: دوره 21، زمستان99 _ مسلسل 84 - شماره پیاپی 84، زمستان 1399، صفحه 1-294 

2. .

صفحه 25-50

عباس میرزایی نوکابادی


6. بررسی علل تحول مراسم آیینی و سوگواری شهر مشهد در دوره قاجار

صفحه 135-170

علی روحانی قوچانی؛ شهرزاد ساسان پور؛ حسین آبادیان؛ منیره کاظمی راشد


8. نقش عالمان در مناسبات مذهبی منطقه شام در عصر ممالیک (923-648ه.ق.)

صفحه 197-224

شهناز کریم زاده سورشجانی؛ زهراء روح اللهی امیری


ابر واژگان