با توجه به مشکل پرداخت هزینه با مرورگر گوگل کروم ، لطفا  از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

 براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، درزمان بارگذاری مقاله

مبلغ  دویست هزارتومان (200/000 ) به نام دانشگاه باقرالعلوم (ع)واریز نموده

و پس از تأیید نهایی قبل از چاپ   مبلغ پانصد هزار تومان ( 500/000 ) دریافت می گردد

 

شماره جاری: دوره 24، شماره 3- پاییز 1402 - مسلسل 95 - شماره پیاپی 95، بهمن 1402، صفحه 7-236 

مقایسه رویکرد سلجوقیان ایران و فاطمیان مصر در واگذاری اقطاعات

صفحه 113-140

10.22081/hiq.2024.75255

پوریا اسمعیلی؛ عباس برومنداعلم؛ محسن بهرام نژاد؛ امیرحسین حاتمی


ابر واژگان