با توجه به مشکل پرداخت هزینه با مرورگر گوگل کروم ، لطفا  از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

 براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، درزمان بارگذاری مقاله

مبلغ  دویست هزارتومان (200/000 ) به نام دانشگاه باقرالعلوم (ع)واریز نموده

و پس از تأیید نهایی قبل از چاپ   مبلغ پانصد هزار تومان ( 500/000 ) دریافت می گردد

 

شماره جاری: دوره 24، شماره 4-دی 1402 - مسلسل 96 - شماره پیاپی 96، دی 1402، صفحه 7-208 

ابر واژگان