نویسنده = حسن حسین زاده شانه چی
تعداد مقالات: 6
1. بنادر ایرانی خلیج فارس در قرون میانی اسلام

دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، بهار 1386، صفحه 33-65

حسن حسین زاده شانه چی


2. واقفیه‏

دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، پاییز 1384، صفحه 49-78

حسن حسین زاده شانه چی


3. نگاهى به مکاتب شرق‏ شناسى در اروپا

دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، زمستان 1383، صفحه 129-152

فتح الله الزیادی؛ حسن حسین زاده شانه چی


4. سیره نبوى(ص) در کتاب بحارالانوار

دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، پاییز 1381، صفحه 5-24

حسن حسین زاده شانه چی


5. ترجمه متون علمى مسلمانان در اروپا

دوره 2، شماره 4 - زمستان - مسلسل 8، زمستان 1380، صفحه 71-98

حسن حسین زاده شانه چی


6. تشیع در عصر غیبت صغرى; تداوم و تحول

دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، تابستان 1380، صفحه 57-82

حسن حسین زاده شانه چی