نویسنده = روح الله توحیدی نیا
بررسی تحلیلی تعامل ائمه(ع) با دو رویکرد عقل گرا و نص گرا (مطالعه تطبیقی گونه های مواجهه صادقین(ع) با سران معتزله و اصحاب اثر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22081/hiq.2023.57711.2044

محمدعلی توحیدی نیا؛ مجید کافی؛ روح الله توحیدی نیا


مناسبات اجتماعی و تعاملات فکری امامیه با خوارج در عصر صادقین(ع) (94-148 ه.ق)

دوره 20، شماره 2 - تابستان 98 - مسلسل 78، مهر 1398، صفحه 7-30

10.22081/hiq.2019.67349

رمضان محمدی؛ محمدعلی توحیدی نیا؛ روح الله توحیدی نیا


بینش و روش در تاریخ نگاری شیخ صدوق (مطالعه موردی عیون اخبارالرضا(ع))

دوره 20، شماره 1 - بهار 98 _ مسلسل 77، شهریور 1398، صفحه 97-124

10.22081/hiq.2019.67169

روح الله توحیدی نیا؛ محمدعلی توحیدی نیا


بایسته‌های هم‌گرایی ژرف نگر در باب تاریخ‌نگاری روایی امامیه

دوره 19، شماره 4 - زمستان 97 _ مسلسل 76، تیر 1398، صفحه 173-202

10.22081/hiq.2019.67080

روح الله توحیدی نیا


زمینه‌ها و عوامل طرحِ اندیشه سیاسی «قیام به سیف» در قرن دوم هجری

دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، دی 1396، صفحه 95-120

10.22081/hiq.2018.65026

روح الله توحیدی نیا


ائتلاف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی؛ زمینه‌ها، عوامل، پیامدها

دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، آذر 1393، صفحه 135-158

حسین حسینیان مقدم؛ روح الله توحیدی نیا


واکاوی چگونگی تعامل امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام با فرقه بُتریه

دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، شهریور 1393، صفحه 125-154

روح الله توحیدی نیا