سازواری قالب و مفاد زیارت جامعه کبیره و نیاز معرفتی امامیه در عصر امام هادی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه تهران

چکیده

زیارت‌نامه جامعه کبیره، برای نخستین‌بار به بیان تفصیلی ویژگی‌ها و شئون ائمه اطهار: پرداخته است. عوامل مؤثر بر تدوین این متن، از مهم‌ترین پرسش‌هایی است که پس از پذیرش اصالت آن، نیازمند یافتن پاسخ مناسب است. نوشتار حاضر، با نگرش زمان­مند به این متن و بهره‌گیری از شواهد تاریخی، کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که چه نسبتی میان مضامین زیارت جامعه و نیازهای شیعیان امامی در عصر امام هادی(ع) (212-254ق) برقرار بوده است؟ یافته­های این پژوهش، نشان می­دهد که قالب و مفاد زیارت‌نامه جامعه کبیره، جوابگوی نیازهای خطیر معرفتی امامی‌مذهبان در زمانه امام هادی(ع) است و می­توان آن را یک نظام­نامه جامع برای مدیریت افکار شیعیان امامی در آن دوره شمرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Form and Content of Ziarat Jame’eh Kabireh and Epistemic Need of Twelvers in Time of Imam Hadi (PBUH)

نویسنده [English]

  • Roohollah Tohidinia
Ph. D. Student of History of Islam, Teheran University
چکیده [English]

Ziarat Jame’eh Kabirehhas broadly explained on the properties and status of infallible Imams (PBUT). The effective elements on the development of this text are the most important questions in need of appropriate answer after the acceptance of its originality. Through the time-wise view and the historical evidences, the present writing has endeavored to answer this question related to the relationship between the themes of Ziarat Jame’eh Kabireh and the Twelvers’ needs in time of Imam Hadi (212- 254 After Hijrah). The findings of research illustrate that the form and content of Ziarat Jame’eh Kabirehwas responding to the serious epistemic needs of Twelvers in time of Imam Hadi (PBUH) and it was considered as a comprehensive constitution towards the management of Twelvers’ thoughts at that time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hadi (PBUT)
  • Ziarat Jame’eh Kabireh
  • Shiite Imams’ virtues
  • Shiites’ history
  • extremists