بینش و روش در تاریخ نگاری شیخ صدوق (مطالعه موردی عیون اخبارالرضا(ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری رشته تاریخ اسلام دانشگاه تهران

2 دانش آموخته موسسۀ تخصصی کلام امام صادق(ع)و دانشجوی ارشد تاریخ تشیع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.22081/hiq.2019.67169

چکیده

شناخت تحلیلی مجموعه تاریخ‌نگاری روایی امامیه در گرو توجه به ضوابط، معیارها و قواعد تاریخ‌شناسی است. این مقاله می‌کوشد، کتاب عیون الاخبار عن الرضا علیه السلام اثر شیخ صدوق(د. 381ق) را که از مهم‌ترین آثار در زمینه تاریخ و زندگانی امام رضا(ع) است از این منظر واکاوی کند و با تحلیل گزاره‌های تاریخی این کتاب، راهی برای دست یافتن به بینش و روش تاریخ‌نگاری شیخ صدوق بجوید. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که شخصیت حدیثی و کلامی شیخ صدوق، تأثیر مهمی در روش تاریخ‌نگاری وی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sheikh e-Saduq’s View and Style of Historiography, Case Study of Oyun al- Akhbar al- Reza

نویسندگان [English]

 • Ruhollah Tohidiniya 1
 • Mohammadali Tohidiniya 2
1 Graduated from Qom Seminary School and Ph.D. Student of History of Islam, Tehran University
2 Graduated from Imam Sadeq Institution and M. A Student of History of Shi’ism, Hozeh and University Institution
چکیده [English]

The analytical identification of a collection of Twelvers’ narrative historiography is due to the consideration of criteria and regulations of historiography. This article tries to investigate Oyun al- Akhbar al- Reza being regarded as one of the most important works written by Sheikh e- Saduq (381 A.H) in relation to the history and life of Imam Reza (PBUH) and to find a way towards Sheikh e- Saduq‘s view and style of historiography by analyzing the historical propositions of this book. The findings of this article indicate that Sheikh e- Saduq’s character pertaining to hadith and theology has been so influential on his style of historiography.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sheikh e- Saduq
 • Oyun al- Akhbar al- Reza
 • narrative historiography
 • Twelvers’ historiography
 • historical view
 • style of historiography

عنوان مقاله [العربیة]

رؤیة وأسلوب الشیخ الصدوق فی کتابة تاریخ

چکیده [العربیة]

تعتمد المعرفة التحلیلیة لکتابة التأریخ الروائی عند الإمامیة على ضوابط ومعاییر وقواعد علم التاریخ. یحاول هذا المقال دراسة کتاب عیون الأخبار الرضا(ع) للشیخ صدوخ المتوفى عام(381 هـ) وهو أحد أهم کتبه فی مجال تاریخ وحیاة الإمام رضا (صلى الله علیه وسلم) حیث کانت الدراسة فی هذا الجانب. ومن خلال تحلیل القضایا التاریخیة لهذا الکتاب، نتوصل الى رؤیة واسلوب الشیخ صدوق فی کتابة التاریخ. تبین نتائج هذا المقال أن الشخصیة الحدیثیة والکلامیة للشیخ الصدوق کان لهما تأثیر هام فی اسلوب کتابته للتاریخ.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الشیخ صدوق
 • عیون الأخبار عن الرضا(ع)
 • کتابة التاریخ الروائی
 • کتابة التاریخ الإمامی
 • الرؤیة التاریخیة
 • اسلوب کتابة التاریخ