مناسبات اجتماعی و تعاملات فکری امامیه با خوارج در عصر صادقین(ع) (94-148 ه.ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 طلبه حوزه علیمه قم و کارشناسی ارشد تاریخ تشیع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 طلبه حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری رشته تاریخ اسلام دانشگاه تهران

10.22081/hiq.2019.67349

چکیده

مناسبات اجتماعی و تعاملات فکری امامیه با دیگر جریان‌های مذهبی در دوران حضور ائمه(ع)، مسئله‌ای است که با وجود آثاری که درباره آن پدید آمده است به پژوهش‌هایی تازه نیاز دارد. این مقاله با هدف کشف چگونگی این تعاملات می‌کوشد با شرح عمیق و گسترده عصر صادقین:(94ـ 148ه.ق) به عنوان یک زمینه، مناسبات اجتماعی و سپس تعاملات فکری و علمی امامیه با خوارج را در دو بخش جدا از هم بررسی کند.
 نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که امامیه در این دوره با راهبری امام باقر(ع)و امام صادق(ع)در کنار مخالفت با هرگونه برخورد عجولانه با اقدامات خوارج، با انگیزه هدایت‌گری و جذب در پی ارتباط با آنها بودند و هم‌زمان، با افکار نادرست آنها مقابله علمی می‌کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social Relations and Intellectual Interactions between Imamiyeh and Khawarij in time of Sadeqin (94-148 After Hijrah)

نویسندگان [English]

 • Ramezan Mohammadi 1
 • Mohammadali Tohidinia 2
 • Ruhollah Tohidinia 3
1 Assistant Professor of History, Hozeh and University Institute
2 Seminary Student of Qom and M.A in History of Shi’ism, Hozeh and University Institute
3 Seminary Student of Qom and Ph. D Student of History of Islam, Tehran Universit
چکیده [English]

The social relations and intellectual interactions of Imamiyeh andthe other religious trends in time of infallible Imams is the issue in need of more investigation. This article with the purpose of discovering the way of these interactions tries to distinctly investigate the social, intellectual as well as scientific interactions between Imamiyeh and Khawarij together with an extensive interpretation of Sadeqin era. The result of this research clarifies that Imamiyeh guided by Imam Baqir and Imam Sadeq (PBUT) were in seek of making relationship with Khawarij with the purpose of guiding and attracting them while scientifically reacting against their incorrect actions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Baqir (PBUH)
 • Imam Sadeq (BPBUH)
 • Imamiyeh
 • Khawarij
 • religious interactions

عنوان مقاله [العربیة]

العلاقات الاجتماعیة و التبادلات الفکریة للشیعة الإمامیة مع الخوارج فی العصر الصادقین(94-148 ه.ق)

چکیده [العربیة]

إن الحدیث عن التواصل الاجتماعی و التبادل الفکری مع مختلف التیارات الفکریة خاصة فی عهد الأئمة و إن أسهب الکلام فیه و ألف فیه الکثیر من البحوث؛لکنه مازال بحاجة إلى تحقیق و دراسات عدة. تسعى هذه الورقة البحثیة، بأن تمیط اللثام عن نوعیة هذه العلاقات مع شرح مبسط و معمق عن عصر الصادقین:(94ـ 148ه.ق) کتوطئة و تمهید؛ ثم تدرس العلاقات الاجتماعیة و التبادلات الفکریة و العلمیة للإمامیة مع الخوارج فی تلک الحقبة و فی قسمین مجزأین.وقد توصل البحث إلى أن الإمامیة المتمثلة فی زعامة الإمام الباقر و الصادق کانا یرفضان کل أشکال المبادرات الغیر مدروسة و المتسرعة مع الخوارج، لکنهما کانا فی نفس الوقت، یرغبان بالتواصل معهم من أجل التوجیه و الهدایة و الاجتذاب و کانا أیضا یتصدیان لأفکارهم الخاطئة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الإمام الباقر(ع)
 • الإمام الصادق(ع)
 • الإمامیه
 • الخوارج
 • التبادلات الدینیة