کلیدواژه‌ها = امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)
تعداد مقالات: 2
1. سیره نگاری ابن عقده؛ عرصه تقابل سیره نگاری علوی با عثمانی؛ مطالعه موردی عصر نبوی

دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، تابستان 1398، صفحه 7-46

محمدرضا هدایت پناه؛ علی احمدی


2. بررسی تاریخی دو گزارش از امیر مؤمنان علی(ع) مشتمل بر لعن اشخاص

دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، پاییز 1397، صفحه 37-76

مصطفی معلمی؛ رحمت الله مرزبند