نویسنده = محسن الویری
نقش سنت‌های عاشورایی مردمی در شکل‌گیری فرهنگ عاشورایی در ایران (656ـ907ق)

دوره 24، شماره 3- پاییز 1402 - مسلسل 95، بهمن 1402، صفحه 87-112

10.22081/hiq.2024.75253

محمد علی رحیمی ثابت؛ محسن الویری؛ علیرضا ابطحی


جستاری تاریخی در آیین های سلطانی دولت بویهیان

دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، بهمن 1393، صفحه 93-121

محسن الویری؛ احمد فلاح زاده


سبک زندگی ائمه (ع) در امور معیشتی و بازتاب آن در زندگی اجتماعی شیعیان

دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، شهریور 1393، صفحه 95-124

محسن الویری؛ سید محمد مهدی موسوی نیا


زمینه‌ها و عوامل حضور شیعیان در ساختار خلافت عباسی از 575 ق تا 656 ق

دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، مهر 1390، صفحه 41-78

محسن الویری؛ رضیه السادات موحد ابطحی


درآمدی بر حقیقت و عینیت تاریخی در نهج البلاغه

دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، دی 1389، صفحه 65-92

محسن الویری؛ قدسیه خدامی


مقایسة ساختار متن قرآن و منابع تاریخی در گزارش رویدادهای منتخب عصر نبوی

دوره 10، شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39، مهر 1388، صفحه 7-45

محسن الویری؛ محمد حسن اخلاقی


رابطه‏ ى اسلام و ایران؛ رویکرد تمدنى‏

دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، دی 1383، صفحه 5-20

محسن الویری