سبک زندگی ائمه (ع) در امور معیشتی و بازتاب آن در زندگی اجتماعی شیعیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

2 کارشناس‌ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلومعلیه السلام

چکیده

این نوشتار می‌کوشد با استناد به داده‌های موجود در گزیدة منابع شیعی، پس از ارائة گزارشی از دیدگاه و رفتار عملی ائمه: در امور معیشتی، بازتاب آن را در زندگی اجتماعی شیعیان در عصر حضور بکاود. این مقاله نشان می‌دهد ائمه: برای تبیین بعد نظری سبک زندگی در امور معیشتی، حداقل بر شش محور نگاه مثبت‌نگر به دنیا و بهره جستن از آن برای اهداف والا، تبیین سیره انبیا و اولیای الهی در اهتمام به تأمین معاش، برحذر داشتن از سستی و کسالت، اصلاح معنای زهد در دیدگاه عمومی جامعه تأکید می‌کردند. این سبک زندگی، حیات اجتماعی شیعیان عصر حضور را تحت تأثیر قرار داده بود و بازتاب نگرش و رفتار معصومان در زندگی عادی شیعیان و در مواردی چون حضور فعال در مشاغل متنوع، برخورداری از مهارت های شغلی و اهتمام هم‌زمان به کار و علم آموزی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lifestyle of the Imams in Daily Matters and Its Application to the Current Shia Lifestyle

نویسندگان [English]

  • Mohsen Alviri 1
  • Sayyid Muhammad Mahdi Mousaviniya 2
1 Associate Professor of Baqir al-Olum University
2 M.A in History of Islam, Baqir al-Olum University
چکیده [English]

This writing uses Shia sources that are available to us regarding the character and lifestyle of the Imams, and tries to provide methods with which we can apply them to the current Shia lifestyle. We see that the Imams have used six methods to explain what they expect from their followers: a positive outlook on life, an explanation of the lifestyle of the Prophets and Imams, staying away from laziness and a passive approach to life, and correcting the misinterpretation of zuhd in the society. This lifestyle needs to be applied in our current era, and we have some examples of people who were successfully able to follow this lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social history
  • lifestyle
  • Shi’ism
  • Profession
  • Business