مقایسة ساختار متن قرآن و منابع تاریخی در گزارش رویدادهای منتخب عصر نبوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی دوره دکترای تفسیر و علوم قرآن – جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

ساختار گزارش‌های تاریخی یکی از مباحث مورد علاقه و توجه مورخان و فیلسوفان علم تاریخ است و بررسی مقایسه­ای آن در قرآن و متون تاریخی  سده­های نخستین اسلامی می­تواند دریچه­ای به سوی اندیشیدن در بارة تأثیر هدف بر ساختار گزارش‌های تاریخی بگشاید. رایج‌ترین شیوة بررسی ساختار یک متن از جمله گزارش‌های تاریخی توجه به ساختار افقی، ساختار عمودی و ساختار معطوف به معناست. در ساختار افقی مؤلفه‌هایی همچون فهرست مطالب، مقدمه، متن اصلی و نتیجه­گیری مورد توجه قرار می­گیرد و در ساختار عمودی کلمات، جملات و بندها و در ساختار معطوف به معنا هم سه مؤلفة تکرار ساخت، تکرار معنا و بسط و تفصیل معنا مد نظر قرار می­گیرند. در این مقاله، ساختار گزارش‌های تاریخی در قرآن با متون منتخب سده­های نخستین اسلامی با محوریت چند رویداد مهم تاریخ عهد مدنی پیامبر6 مقایسه شده است و ضمن مقایسة ساختار عمودی صحت صدور و پیوستگی و انسجام و رعایت ترتیب زمانی گزارش‌های تاریخی نیز در قرآن و متون تاریخی منتخب مقایسه شده است. مقاله حاضر با این پیشنهاد به پایان می­رسد که اگر اهداف و آرمان‌های دینی بر علوم انسانی از جمله تاریخ­نگاری سایه بیفکند، چه بسا بتوان از ضرورت پی­­ریزی گونه­ای خاص از ساختار گزارش‌های تاریخی معطوف به هدف در کنار ساختارهای موجود سخن گفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Structure of the Text of the Qur'an and Historical Sources in Reports of Selected Events of the Prophet's Period

نویسندگان [English]

  • Mohsen Alviri 1
  • Mohammad Hasan Akhlaghi 2
1
2
چکیده [English]

The Structure of Historical Reports is one of the favorite topics of historians and philosophers of the science of history a contrastive analysis of which in the Qar'an and the historical texts of early Islam centuries can pave the way for studying the effect of objective on the structure of historical reports.
The most common method of reviewing the structure of a text including historical reports is to take into account its horizontal structure, vertical structure, and the one that is focused on the meaning. In the horizontal structure, elements such as table of contents, introduction, the main text, and the conclusion are the main points of attention. In the vertical structure, however, words, sentences and clauses attract the most attention. On the other hand, in the meaning–oriented structure, the three elements of the redundance of structure, the repetition of meaning, and the expansion of meaning in full are taken into consideration. In this paper, the structure of historical reports in the Qur'an are compared with selected texts of early Islamic centuries with having several major events of the Prophet's era in Medina in mind. While embarking on a comparison of vertical structure, the authenticity of issue, the linkage, the cohesion, and the chronological observation related to the historical reports have also been compared both in the Qur'an and the selected historical texts. The article ends with the offer that if religious goals and ideals overshadow the humanities including historiography, it will be possible to speak of the necessity of establishing a particular kind of aim-oriented structure in historical reporting alongside the existing structures of the present time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Qur'an
  • the structure of the text
  • historical sources
  • Prophetic era
  • Medinan age